Aplikace nanoželeza pro čištění a úpravu vod

Nanočástice nulamocného železa (nZVI) představují vysoce reaktivní materiál se silnými redukčními vlastnostmi. Jejich aplikace v úpravě a čištění odpadních vod je pokrokovou technologií využitelnou pro snížení koncentrací těžkých kovů, arsenu, halogenovaných organických látek a dalších rezistentních kontaminantů obsažených v pitných vodách a odpadních vodách komunálního i průmyslového charakteru.

Detail produktu
Aplikace nanoželeza pro čištění a úpravu vod

Aplikace železanů pro čištění vod

Železany jsou velmi silná oxidační činidla a jejich použití se vyznačuje kombinovaným efektem – účinnou a rychlou oxidací polutantů obsažených ve vodě (organické i anorganické znečištění), tvorby hydroxidů železa, které kombinují sorpční a koagulační procesy, a současně dochází i k dezinfekci čištěné vody. Díky multiefektnímu použití je možné vyřešit všechny uvedené procesy v jednom technologickém kroku, což s sebou nese značné snížení náročnosti procesů na prostor a objem reaktorů, potažmo investičních nákladů.

Detail produktu
Aplikace železanů pro čištění vod

Fotokatalytické čištění odpadních vod

Fotokatalytická oxidace představuje moderní technologii likvidace persistentních polutantů ve vodách pomocí fotolyticky generovaných radikálů a reaktivních forem kyslíku prostřednictvím katalyzátoru – tzv. fotoaktivní látky. Její nasazení je vhodné především tam, kde selhávají jiné způsoby odstranění rozpuštěných organických látek, především koagulace, sorpce a biologické čištění.

Detail produktu
Fotokatalytické čištění odpadních vod

Kategorie produktů