Technologie na bázi ionexů

Photo: Technologie na bázi ionexů

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Peter Putz
Ing. Peter Putz
Mobil: 601 358 362
E-mail: putz@asio.cz

Ionexy / anexy, katexy / představují makromolekulární látky, s trojrozměrným strukturním základem, na kterém jsou umístěny aktivní skupiny. Ionexy se používají ve formě malých kuliček o velikosti 0,3 - 1,5 mm a umožňují odstraňovat z vody nežádoucí ionty výměnou za ty, kterými byly funkční skupiny ionexu předběžně nasyceny a které jsou pro daný účel vhodné, odstraňování iontů  probíhá kvantitativně. Ionexy jsou nerozpustné ve vodě a v běžných anorganických a organických rozpouštědlech, avšak ve vodě se základní skelet rozpíná – bobtná, ionex se stává aktivním, funkční skupiny disociují a jsou přístupny upravovanému roztoku. V praxi využíváme dvě základní skupiny ionexů – katexy a anexy.

Odstraňování tvrdosti - změkčovače - filtry s katexovou náplní

Filtr pro odstranění tvrdosti vody s náplní silně kyselého katexu v Na+ cyklu.
Zařízení se skládá z nádoby s katexem, na které je instalován automatický ventil pro řízení regenerace a ze solanky pro přípravu a nasátí regeneračního roztoku. Při průtoku vody probíhá na katexu iontová výměna vápníku a hořčíku za sodík, který se uvolňuje do výstupní vody. Při návrhu změkčovací stanice je třeba brát efekt  zvýšení obsahu sodíku ve výstupní vodě na zřetel ve vztahu k hygienickým normám či dopadu na technologie v kontaktu s upravenou vodou.  Regenerace kolony probíhá po zvoleném protečeném objemu vody, a to obvykle v režimu odložené regenerace mimo pracovní směnu, nebo okamžitě po vyčerpání nastavené kapacity, eventuálně v nastaveném časovém intervalu například 30 dní, bez ohledu na vyčerpání objemové kapacity. Filtr se regeneruje pomocí tabletové NaCl v množství 110 - 150 g NaCl na 1l katexu.

Odstraňování dusičnanů - filtry s anexovou náplní

Filtr pro odstranění dusičnanů s náplní anexu  v Cl- cyklu.
Zařízení se skládá z nádoby s anexem, na které je instalován automatický ventil pro řízení regenerace a ze solanky pro přípravu a nasátí regeneračního roztoku. Při průtoku vody probíhá na anexu iontová výměna dusičnanů a síranů za chloridy, které se uvolňují do výstupní vody. Při návrhu stanice je třeba brát efekt zvýšení obsahu chloridů ve výstupní vodě na zřetel ve vztahu k hygienickým normám či dopadu na technologie v kontaktu s upravenou vodou. Regenerace kolony probíhá po zvoleném protečeném objemu vody, a to obvykle v režimu odložené regenerace mimo pracovní směnu, nebo okamžitě po vyčerpání nastavené kapacity, eventuálně v nastaveném časovém intervalu například 30 dní, bez ohledu na vyčerpání objemové kapacity. Filtr se regeneruje pomocí tabletové NaCl v množství 200 g NaCl na 1l katexu. Pro dosažení optimální koncentrace NO3- na výstupu lze výstupní vodu smíchat se surovou pomocí směšovacího šroubu integrovaného v řídící jednotce, eventuálně externí směšovací armaturou.

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required