Technologie pro čištění vzduchu

Photo: Pračka vzduchu s fotokatalytickým čištěním vypírky

Pračka vzduchu s fotokatalytickým čištěním vypírky

Technologie fotokatalytické čištění vzduchu pomocí fotoaktivních částic ftalocyaninů rozpuštěných ve vodě byla vyvinuta pro čištění vzduchu s obsahem zapáchajících látek organického původu. Zapáchající látky jsou ve skrápěné koloně vypírány do roztoku s fotoaktivní látkou, která při světelné expozici uvolňuje aktivní formy kyslíku rozkládající organické molekuly znečištění na oxid uhličitý a vodu, tím se nosný roztok neustále regeneruje a je v procesu recyklován.

více