TUČ ŽITO

Předčištění odpadních vod pomocí chemické předúpravy, flotační linky a odvodnění kalu pomocí dehydrátoru…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Popis reference

Typ průmyslu: masná výroba
Kapacita PČOV: 15 m3/hod

Nátokové parametry Odtokové parametry

CHSKCr: 13 921 mg/l

BSK5: 4 954 mg/l

NL: 5 000 mg/l

EL: 3 200 mg/l

CHSKCr: 3 480 mg/l

BSK5: 1 733 mg/l

NL: 500 mg/l

EL: 160 mg/l