ÚČOV Praha – dezodorizace mokré jímky

Účelem realizace je čištění zápachu u dvojice podzemních jímek…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Název stavby:         SZNR – ÚČOV – dezodorizace mokré jímky
                            ÚČOV Praha, Císařský ostrov
Popis:                    Likvidace pachových látek z prostoru dvojice podzemních jímek zařízením AS-PCO.
Kapacita jednotky:  600 m3 odpadní vzdušiny/hod. – homogenizační nádrž
Rok:                       5/2014
Objednatel:             INZET, s.r.o.

Účel realizace (stavby)
Účelem realizace je čištění zápachu u dvojice podzemních jímek. 

Princip technologie fotokatalytického odstraňování zápachů (PCO)
Tento proces kombinuje fotooxidaci za působení UV světla a katalytickou oxidaci. Technologie se obvykle používá v aplikacích, kde jsou odpadní plyny značně zatíženy obtížně oxidovatelnými zapáchajícími nebo organickými látkami. Znečištěný vzduch se vede do reaktoru, v němž krátkovlnné UV světlo iniciuje chemickou reakci. Molekulární vazby zapáchajících složek se štěpí za vzniku radikálů kyslíku, hydroxylu, ozonu a jiných oxidujících iontů. Kromě toho UV světlo štěpí molekuly zapáchajících látek, a tím podporuje oxidační proces. Tím se odstraňují oxidovatelné znečišťující látky jako je sirovodík, amoniak, merkaptany a uhlovodíky a odstraňuje se zápach. Katalyzátor pak slouží ke konečné oxidaci a může působit jako krátkodobý zachycující prostředek. Sloučeniny, které nejsou ihned zoxidovány, reagují na povrchu katalyzátoru a rozkládají se. Katalyzátor může představovat povrchová vrstva aktivního uhlí nebo oxidů kovů podle povahy zpracovávaného odpadního plynu. Katalyzátory nejsou absorbenty, mají pouze katalytický účinek na další oxidační reakce.