Vstupní hodnoty
- nátok na lapák (l/s):
- počet jídel za den:
Výskyt spodní vody
Materiál připojovacího potrubí vtok odtok
plast
KG plast
kamenina
železobeton
ocel
Velikost připojovacího potrubí
- vtok DN:
- odtok DN:
Požadované výstupní parametry
- koncetrace extrahovatelných látek (mg/l):
Vybavení lapáku litinovým poklopem
Údaje o stavbě
- adresa včetně PSČ:
- druh objektu:
- předpokládaný termín realizace stavby:
- projektant lapáku (je-li znám):
Pokud máte k dispozici výkresovou dokumentaci z projektu, zašlete nám ji, pomůžete nám rychleji navrhnout vhodný lapák.

Žádost o zaslání materiálů:
- prospekt
- ceník
- projekční a instalační podklady
- prohlášení o shodě
- certifikát jakosti

Adresa zájemce:
Název firmy:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Tel., FAX:
E-mail:

Obratem Vám vypracujeme návrh řešení a zašleme požadované materiály.