Úprava vody - Hotel Čeladenka

Úpravna vody pro hotelové zařízení. Úprava odželezněním vody a hygienické zabezpečení…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                 Čeladná      
Investor:                           Kovotour Plus s.r.o - provozovatel             
Dodavatel technologie:       ASIO, spol. s r.o.                                               
Termín realizace:               2014     

Účel realizace (stavby)
Úpravna vody pro hotelové zařízení. Úprava odželezněním vody a hygienické zabezpečení.

Návrhové parametry
Fe: 1,3 mg/l
Maximální hodinový nátok: 5 m3/h

Požadované garantované hodnoty
Fe: < 0,2 mg/l

Princip technologie (úpravy vody)
Principem technologie bylo odželeznění vody na parametry vody pitné. Pro odstranění koncentrací železa byly zvoleny filtry s náplní pyrolox. Voda byla také desinfikována dávkováním chlornanu sodného pro odstranění bakteriologického znečištění. Chlornan také pomáhal při oxidaci železa a manganu díky jeho oxidačním vlastnostem. Za úpravnou byla umístěna akumulační nádrž pro pokrytí špičkového nárazového odběru.