Kabinetní domovní úpravny vod AS-AQFA KAB

Úpravny vod AS-AQFA KAB jsou elegantní kabinetní úpravny vody pro úpravu tvrdosti, odstranění dusičnanů a kombinovanou úpravu (tvrdost, železo, mangan, amonné ionty). Úpravny vod AS-AQFA KAB jsou jednoduchým řešením pro situace, když jednotlivé ukazovatele překračují parametry dané vyhláškou maximálně 2 krát.

Detail produktu
Kabinetní domovní úpravny vod AS-AQFA KAB

Úpravy vody pro obce a města

Úpravny vod na pitné účely pro obce, města, hotely, průmyslové parky, atd. jsou individuálně navrhované technologické celky zabezpečující úpravu vody způsobem takovým, aby upravená voda splňovala vyhlášku 252/2004 Sb.

Detail produktu

Odstranění mechanických nečistot

Filtry pro odstranění písku a jiných mechanických nečistot. Potrubní filtry sítové, filtry svíčkové, diskové filtry. Tyto filtry se používají k filtraci písků nebo organických nečistot ve vodě. Čištění filtrů se může provádět buď manuálně, a to výměnou vložky nebo proplachem pod tekoucí vodou po jejím vyjmutí, anebo lze instalovat filtr odkalovací či se zpětným proplachem, které nevyžadují otevření filtru pro potřebu vyčištění. Odkalení a zpětný proplach je možno i automatizovat dle nastaveného časového intervalu nebo tlakové ztráty za filtrem.

Detail produktu
Odstranění mechanických nečistot

Snížení tvrdosti vody

Domácí úpravna vody pro snížení tvrdosti, neboli změkčovač vody snižuje riziko tvorby vodního kamene a chrání tak spotřebiče.

Detail produktu
Snížení tvrdosti vody

Odstranění železa a manganu z vody

Železo a mangan má tendenci barvit vodu do žluta, rezava až hněda. Filtr na odstranění železa a manganu je zařízení, které obsahuje náplň Pyrolox nebo Pyrolusite, což je přírodní hornina s vysokým obsahem oxidu manganičitého, který způsobuje vysrážení komplexů železa a manganu a odfiltrování na pískovém loži.

Detail produktu
Odstranění železa a manganu z vody

Odstranění tvrdosti, železa, manganu, amoniaku a biologického znečištění

V některých případech kombinovaného výskytu vyšší tvrdosti, železa a/nebo manganu, amoniaku a zvýšení CHSK, lze použít univerzální hmotu s komplexním účinkem - Ecomix. Použití hmoty umožní použít jednu technologii pro dosažení komplexního účinku. O vhodnosti použití hmoty Ecomix ve vašich podmínkách se poraďte s naším pracovníkem.

Detail produktu
Odstranění tvrdosti, železa, manganu, amoniaku a biologického znečištění

Odstranění dusičnanů

Vysoký obsah dusičnanů ve vodě může nepříznivě ovlivňovat schopnost krve uvolňovat kyslík díky své vazbě na hemoglobin a brání tak náležitému přenosu kyslíku do tkání, což je životně nebezpečné obzvláště u kojenců do 3 měsíců věku. Odstranění dusičnanů, neboli denitrifikace, se provede na denitrifikačním filtru s náplní silně bazického anexu v Cl- cyklu. Filtr se automaticky regeneruje, po vyčerpání své kapacity, pomocí roztoku z rozpuštěné tabletové soli.

Detail produktu
Odstranění dusičnanů

Odkyselení a mineralizace vody

Kyselé vody se vyskytují často v kombinaci s nízkým obsahem alkalických minerálů (vápník, hořčík) a vyšším obsahem CO2. Kyselé vody mají korozivní účinek. Odkyselení vody se provádí na odkyselovací hmotě, která kromě zvýšení pH, uvolní do vody potřebné ionty vápníku a hořčíku a sníží obsah CO2.

Detail produktu
Odkyselení a mineralizace vody

Odstranění chloru a zápachu, úprava chuti vody

Aktivní uhlí je sorpční látka, která váže mnohé toxické látky včetně organických rozpouštědel. Po navázání chemických látek na povrch aktivního uhlí se jejich toxické účinky neutralizují.

Detail produktu
Odstranění chloru a zápachu, úprava chuti vody

Desinfekce UV

Používání chlóru a dalších chemických látek na dezinfekci kapalin může mít za určitých okolností škodlivé účinky na zdraví (riziko předávkování) a životní prostředí . Navíc některé viry mohou být relativně rezistentní na konvenční desinfekci chlorem. Při UV dezinfekci je voda krátkodobě vystavena působení UV záření. UV záření neovlivňuje složení vody, pouze usmrcuje mikroorganismy (řasy, plísně, bakterie, cysty, viry) ve vodě obsažené tím, že poškozuje DNA (nízkotlaké UV lampy s vlnovou délkou 254 nm) anebo působí kombinací účinku na poškození DNA a enzymů (středotlaké lampy s rozpětím vlnových délek 185-400nm).

Detail produktu
Desinfekce UV

Desinfekce chlorem i bezchlorovou chemií

Desinfekce chlorem se provádí nejčastěji dávkováním chlornanu sodného buď šokově, nebo dle průtoku vody. Chlorací se dá šokově sanovat studna nebo vrt anebo ošetřovat voda čerpaná z podzemního zdroje během svého průtoku technologiemi. Chlorací se zabezpečují i rezervoáry s upravenou vodou před místem spotřeby, pokud se předpokládá jisté zdržení vody před spotřebou.

Detail produktu
Desinfekce chlorem i bezchlorovou chemií

Získejte informace o produktu