Z průmyslových odvětví se jedná hlavně o: terciální dočištění odpadních vod, potravinářství (mlékárny, pivovary, zpracování masa, vinařství), chemický průmysl, průmysl povrchových úprav, automotive, prádelny, strojní průmysl, textilní průmysl, sklářský průmysl.Recyklace bazénových vod AS-POOLREC

Systém recyklace bazénových vod je založen na vlastním dlouholetém vývoji membránových a úpravárenských technologií. Výsledkem je inovativní řešení AS-POOLREC.

Detail produktu
Recyklace bazénových vod AS-POOLREC

Prádelenský průmysl a prádelny

Kvalita vody v prádelnách je daná požadavky na prací vody dodavatelem technologie prádelen a individuálními požadavky provozovatelů prádelen.

Detail produktu
Prádelenský průmysl a prádelny

Strojírenský průmysl

Výrobci a dodavatelé řezných kapalin častokrát doporučují používání demineralizované vody.

Detail produktu
Strojírenský průmysl

Potravinářský průmysl

Požadavky na kvalitu vody v potravinářském průmyslu (pivovary, mlékárny, masný průmysl, vinařství,…) jsou odlišné pro každý vyráběný produkt/výrobek.

Detail produktu
Potravinářský průmysl

Automobilový průmysl

Při výrobě automobilů se využívá velké množství oplachů při odmašťování a povrchové úpravě karoserií. V těchto případech je důležité, aby voda pro každý proces měla správné složení.

Detail produktu
Automobilový průmysl

Chemický průmysl

V téměř všech typech chemického průmyslu se používá voda přímo do produktů nebo ve výrobních procesech.

Detail produktu
Chemický průmysl

Průmysl povrchových úprav

Galvanizace, práškové lakování a další procesy průmyslu povrchových úprav vyžadují specifické parametry procesní vody a tedy vyžadují striktně individuální přístup k návrhu technologie úpravny vody.

Detail produktu
Průmysl povrchových úprav

Sklářský průmysl

Různé výrobní technologie vyžadují specifické požadavky na obsah minerálů ve vodě a taktéž na hodnotu pH.

Detail produktu
Sklářský průmysl

Textilní průmysl

Základní požadavek na procesní vodu potřebnou pro barvení a potisk je zpravidla voda s nízkou tvrdostí.

Detail produktu
Textilní průmysl

Energetika – kotelny, teplárny, elektrárny

Nejdůležitějším procesem v energetice je ohřev vody a její konverze na páru.

Detail produktu
Energetika – kotelny, teplárny, elektrárny

Membránové procesy

Účelem použití membrán v procesu úpravy vod je zbavit surovou vodu nečistot a získat čistou vodu.

Detail produktu
Membránové procesy

Reverzní osmóza

Stanice reverzní osmózy slouží pro přípravu demineralizované vody pro průmyslové použití. Technologie reverzní osmózy je šetrná k životnímu prostředí, nejsou potřeba žádné chemikálie pro regeneraci, žádná neutralizace odpadní vody. Výhodou jsou malé prostorové nároky, nízké provozní náklady, malé nároky na údržbu a jednoduchý provoz.

Detail produktu
Reverzní osmóza

Elektrárenská chemie

Elektrárenská chemie je pojem, zahrnující úpravu vody, korozi, únavu a životnost materiálů za vlivu chemických příměsí v parních obězích klasických a jaderných elektráren, výrobu páry, chemické čištění vodních a parních okruhů.

Detail produktu
Elektrárenská chemie

Získejte informace o produktu