UPTOV CROMARIS

Předčištění odpadních vod pomocí chemické předúpravy, flotační linky a odvodnění kalu pomocí dehydrátoru…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Popis reference

Země: Chorvatsko (Zadar)
Typ průmyslu: zpracování ryb
Rok stavby: 2019
Kapacita PČOV:20 m3/hod

Nátokové parametry Odtokové parametry

CHSKCr: 1 800 mg/l

BSK5: 820 mg/l

NL: 352 mg/l

EL: 18 mg/l

CHSKCr: 267 mg/l

BSK5: 131 mg/l

NL: 21,5 mg/l

EL: 8,8 mg/l