Vegetační čistírny odpadních vod - kořenovky

Příznivců vegetačních čistíren přibývá, a to i přes současný negativní pohled úřadů. V minulosti byly totiž vegetační čistírny odpadních vod dodávány s konstrukcí, která pracovala na základě anaerobních technologií (horizontálně protékané pole) - logicky tak došlo jen k odstranění uhlíkatého znečištění, a to ještě anaerobní formou, která se navenek projevuje zápachem. Díky novému uspořádání (vertikální biofiltr), které se osvědčilo a používá se např. v Rakousku, a které jsme si i ověřili v rámci výzkumných projektů, se dá dosáhnout srovnatelných (a v případě nerovnoměrného nátoku i lepších) výsledků než u klasických aktivačních čistíren.

Může tak začít nová mnohem „voňavější“ etapa realizace vegetačních čistíren odpadních vod. Pro tyto účely - usnadnění návrhů a realizace - jsme připravili celou řadu potřebných výrobků, a tak celá instalace vegetačních ČOV může být v podstatě skládačka, za kterou se pak zhotoví samotné filtrační pole (vertikální biofiltr). V nabídce firmy ASIO, spol. s r.o. tak najdete ručně stírané česle (AS-ČESLE), lapák písku (na jednotné kanalizace), odlehčovací komoru (na jednotnou kanalizaci), anaerobní předčištění (septik AS-ANASEP nebo pro větší lokality anaerobní ČOV AS-MEPKO), dávkovací zařízení (AS-PULZ), měrný objekt (AS-TOM) a případně i rozdělovací a slučovací šachty. Pro dávkování srážedel např. pro srážení fosforu pak dávkovací stanici (AS-DAST), a to i  v solárním provedení a čerpadlo se solárním zdrojem (AS-SUNO), pro případnou recirkulaci za účelem denitrifikace.

Photo: Ručně stírané česle AS-ČESLE

Ručně stírané česle AS-ČESLE

Ručně stírané česle se navrhují pro skupinová řešení čištění odpadních vod, jako předčištění před dalšími stupni čištění.

více
Photo: Anaerobní předčištění AS-MEPKO

Anaerobní předčištění AS-MEPKO

Další z výrobků pro mechanické předčištění před kořenovou čistírnu.

více
Photo: Pulzní vypouštěč AS-PULZ

Pulzní vypouštěč AS-PULZ

Pulzní vypouštěč je patentované zařízení, které bude využito zejména pro kořenové čistírny odpadních vod, zemní filtry a jiná zařízení, vyžadující rychlé napuštění nebo naopak intenzivní vypuštění.

více
Photo: Fotovoltaický ostrovní systém AS-SUNO

Fotovoltaický ostrovní systém AS-SUNO

AS-SUNO je fotovoltaický ostrovní systém na čerpání dešťové, provozní nebo vyčištěné odpadní vody. Je určený pro čerpání vody z níže položených nádrží do výše položených nádrží nebo odtoků v místech, kde není nebo kde by bylo příliš nákladné přivést elektřinu.

více
Photo: Měření vyčištěných odpadních vod AS-TOM

Měření vyčištěných odpadních vod AS-TOM

AS-TOM je výrobek pro měření proteklého množství kapaliny na odtoku z ČOV.

více
Photo: Dávkovací stanice roztoků AS-DAST

Dávkovací stanice roztoků AS-DAST

Automatická dávkovací stanice roztoků určená pro technologie čištění a úpravy vod.

více
Photo: Beztlakové podzemní rozdělovací šachty AS-WIPPE

Beztlakové podzemní rozdělovací šachty AS-WIPPE

Beztlakové podzemní rozdělovací šachty AS-WIPPE jsou určené k rozdělování nátoku odpadní vody nebo jako součást technologických zařízení.

více

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required