Může tak začít nová mnohem „voňavější“ etapa realizace vegetačních čistíren odpadních vod. Pro tyto účely - usnadnění návrhů a realizace - jsme připravili celou řadu potřebných výrobků, a tak celá instalace vegetačních ČOV může být v podstatě skládačka, za kterou se pak zhotoví samotné filtrační pole (vertikální biofiltr). V nabídce firmy ASIO, spol. s r.o. tak najdete ručně stírané česle (AS-ČESLE), lapák písku (na jednotné kanalizace), odlehčovací komoru (na jednotnou kanalizaci), anaerobní předčištění (septik AS-ANASEP nebo pro větší lokality anaerobní ČOV AS-MEPKO), dávkovací zařízení (AS-PULZ), měrný objekt (AS-TOM) a případně i rozdělovací a slučovací šachty. Pro dávkování srážedel např. pro srážení fosforu pak dávkovací stanici (AS-DAST), a to i  v solárním provedení a čerpadlo se solárním zdrojem (AS-SUNO), pro případnou recirkulaci za účelem denitrifikace.Získejte informace o produktu