Velká Dešťovka

Photo: Velká Dešťovka

Kontaktní osoby

Photo: Jan Němeček
Jan Němeček
Mobil: 602 765 741
E-mail: nemecek@asio.cz

Negativní vliv klimatických změn ve velké míře ovlivní nakládání s dešťovou vodou v ČR i na celém světě. S nedostatkem vody Česká republika bojuje už dlouhé roky a každým rokem je situace vážnější. Dle odborníků bude rok 2020 nejsušší za posledních 500 let. Vláda proto kromě dotačního titulu Dešťovka“ vypsala další výzvu č. 144 pro kraje, obce a další subjekty s názvem „velká Dešťovka“.

Technologie pro akumulaci dešťové vody

Akumulace srážkových vod pro veřejné budovy (nemocnice, úřady, školy apod.) bude vedena ze zpevněných ploch, zejména ze střech, do betonové prefabrikované nádrže. Voda bude mechanicky předčištěna pomocí filtru na dešťovou vodu AS-PURAIN. Nádrž bude podzemní s možností zalévání zeleně.

Modelová situace pro velkou Dešťovku

  • Subjekt: ŽS a MŠ
  • Plocha střechy: 1500 m2
  • Objem dešťové nádrže: 35 m3
  • Roční akumulovaný objem: 650 m3

Operační program životního prostředí výzva č. 144

  • Celková alokace: 1 Kč
  • Způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč
  • Výše podpory: až 85 %
  • Termín podání žádosti: do 1.3.2021
  • Náklady na zpracování a podání žádosti jsou uznatelné

Mezi hlavní cíle patří podporovat akumulaci dešťových vod pro kraje, obce, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající a další.

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required