Visteon – Autopal, s.r.o. Hluk - automobilový průmysl

Účelem modernizace technologického zařízení kontinuálního čištění fluoridových vod ve výrobním areálu firmy Visteon-Autopal, s.r.o., provozovna Hluk je zvýšení účinnosti jejího čistícího efektu přiváděných průmyslových vod tak, aby mohly být vypouštěny do areálové kanalizace a následně do veřejné kanalizace. Především je kladen důraz na vyčištění odpadních vod od fluoridových iontů…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                                 Visteon – Autopal, s.r.o. , Závodní  1007, 687 25 Hluk
Investor:                                           Visteon – Autopal, s.r.o., Lužická 98/14, 741 01 Nový Jičín
Projektant technologické části:           ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Dodavatel technologie:                       ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Termín realizace:                               duben 2010

Účel realizace
Účelem modernizace technologického zařízení kontinuálního čištění fluoridových vod ve výrobním areálu firmy Visteon-Autopal, s.r.o., provozovna Hluk je zvýšení účinnosti jejího čistícího efektu přiváděných průmyslových vod tak, aby mohly být vypouštěny do areálové kanalizace a následně do veřejné kanalizace.  Především je kladen důraz na vyčištění odpadních vod od fluoridových iontů.

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:       40 m3/d
Maximální hodinový nátok:    3 m3/h
Směnnost: dvousměnný provoz


Požadované garantované hodnoty
Fluoridy                      15 mg/l
Cu                             0,1 mg/l
Zn                             0,9 mg/l
Pb                              0,1 mg/l
NEL                             2 mg/l
Anionaktivní tenzidy     10 mg/l


Znečištění přitékajících odpadních vod

Fluoridy               198 mg/l

Princip technologie čištění odpadních vod
Fluoridové odpadní vody jsou svedeny do stávající úpravny odpadní vody a přečerpávány do stávající podlahové železobetonové akumulační jímky.

Odpadní voda je čerpána do dvoustupňového systému čištění a protéká soustavou tří propojených míchaných reaktorů. V reaktorech dochází k úpravě pH přídavkem provozních chemikálií. Do prvního reaktoru (neutralizátoru č. 1) je dávkováno vápenné mléko. Míchání je zajištěno rychloběžným vrtulovým míchadlem. Dále odpadní voda natéká do druhého reaktoru (koagulátoru), do kterého je dávkován koagulant.  Zde dochází ke snížení pH. Dále odpadní voda natéká do třetího reaktoru (neutralizátoru č. 2), do kterého je dávkováno vápenné mléko.  Ve všech třech reaktorech je měřeno pH odpadní vody pomocí pH sond.

Sedimentace vytvořených makrovloček (flokulí) probíhá v míchaném sedimentačním reaktoru za podpory dávkování flokulantu.

Vyčištěná voda ze sedimentačního reaktoru gravitačně odtéká do dočišťovacího filtru. Po protečení filtrem je vyčištěná voda svedena do stávající jímky vyčištěné vody a odtud přečerpávána do areálové kanalizace.

Chemický kal usazený v kónusu na dně sedimentačního reaktoru je v pravidelných intervalech přečerpáván do stávajících nádrží na kaly, které jsou nově vybaveny plovákovými snímači maximální hladiny. Naakumulovaný kal je přečerpáván do komorového kalolisu a po odvodnění je vyvážen dle platné legislativy.