Vodní audit průmyslových areálů

Photo: Vodní audit průmyslových areálů

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Richard Elleder
Ing. Richard Elleder
Mobil: 734 314 095
E-mail: elleder@asio.cz

ZPRACOVÁNÍ VODNÍHO AUDITU JAKO PŘÍPRAVA PRO RECYKLACI VODY

Firma ASIO TECH je způsobilá a připravená na provádění vodního auditu dle metodiky MPO TITOMPO941.

Se zpracováním vodních auditů pro různé druhy průmyslových aplikací máme značné zkušenosti. Kvalitní vodní audit dokážeme zpracovat díky zkušenostem z oblasti úpravy pitných vod, nakládání s dešťovými vodami, podzemními vodami i čištěním odpadních vod. Samozřejmostí jsou také zkušenosti s realizací TZB kvůli posouzení recyklace vod a energií v rámci výrobních hal i administrativních budov a legislativní znalosti z oblasti zákonů o vodách, odpadech a veřejném zdraví. Audit provádíme vždy jako komplexní hodnocení aktuálního stavu a shrnujeme v něm všechna potřebná doporučení.


MPO vyhlásilo dotační program pro malé a střední podniky na vodní audit. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100% veřejným sektorem. Celková alokace výzvy je 130 milionů Kč. Příjem žádostí probíhá od 1.3. do 30.6.2021.

Celková výše dotace: maximálně 50 % způsobilých výdajů. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 1 000 000 Kč.

 

V rámci vodního auditu Vám připravíme:

 • vodní bilanci celého areálu,
 • vyhodnocení provozních nákladů pro pořízení vody a vypouštění odpadních vod,
 • revizi používaných zdrojů pitné, technologické a užitkové vody
 • vytipování potenciálních zdrojů úspory vody, provozních chemikálií, energie nebo odpadů.

Nabídneme také:

 • pomoc s měřením množství a kvality dílčích proudů vod,
 • optimalizaci stávajících technologií pro čištění a úpravu vod,
 • laboratorní a pilotní otestování navržených technologií.

Získáte tak:

 • doporučení konkrétních opatření ve výrobě pro dosažení provozních úspor,
 • návrh funkčního technologického řešení pro recyklaci vody ve vašem areálu,
 • nástroj pro splnění požadavků normy ISO 46001,
 • podklady pro nové vodoprávní rozhodnutí.

 

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required