Se zpracováním vodních auditů pro různé druhy průmyslových aplikací máme značné zkušenosti. Kvalitní vodní audit dokážeme zpracovat díky zkušenostem z oblasti úpravy pitných vod, nakládání s dešťovými vodami, podzemními vodami i čištěním odpadních vod. Samozřejmostí jsou také zkušenosti s realizací TZB kvůli posouzení recyklace vod a energií v rámci výrobních hal i administrativních budov a legislativní znalosti z oblasti zákonů o vodách, odpadech a veřejném zdraví. Audit provádíme vždy jako komplexní hodnocení aktuálního stavu a shrnujeme v něm všechna potřebná doporučení.

Vodní audit

V rámci vodního auditu Vám připravíme:

 • vodní bilanci celého areálu,
 • vyhodnocení provozních nákladů pro pořízení vody a vypouštění odpadních vod,
 • revizi používaných zdrojů pitné, technologické a užitkové vody
 • vytipování potenciálních zdrojů úspory vody, provozních chemikálií, energie nebo odpadů.

Nabídneme také:

 • pomoc s měřením množství a kvality dílčích proudů vod,
 • optimalizaci stávajících technologií pro čištění a úpravu vod,
 • laboratorní a pilotní otestování navržených technologií.

Získáte tak:

 • doporučení konkrétních opatření ve výrobě pro dosažení provozních úspor,
 • návrh funkčního technologického řešení pro recyklaci vody ve vašem areálu,
 • nástroj pro splnění požadavků normy ISO 46001,
 • podklady pro nové vodoprávní rozhodnutí.

Získejte informace o produktu