Dotazy

dá se nějak měnit obsah Souhlasu s ohlášením domovní ČOV?

28. 3. 2023

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT a FAQ

22. 3. 2023

AS-VARIOcomp 5K _ usazený kal v aktivačním prostoru

19. 4. 2022

využití mixu přečištěné a dešťové vody

6. 8. 2021

zanášení vsaku

16. 7. 2021

přednosti a nevýhody domácí čističky odpadních vod

18. 5. 2021

ekologická stopa recyklace vody

31. 3. 2021

Jaké množtví vody "vytéká" DČOV?

26. 2. 2021

odpadní voda z domácí čistírny odpadních vod x studna

19. 1. 2021

kompostovací toaleta a legislativa - nový Zákon o odpadech

5. 1. 2021

úřad se se mnou odmítá bavit o možné domovní ČOV

18. 12. 2020

kondenzát z plynového kotle

25. 5. 2020

domovní ČOV ... AS-VARIOcomp x AS-MONOcomp

20. 4. 2020

upgrade ČOV AS-VARIOcomp 5K ROTO

11. 4. 2019

velikost septiku

12. 9. 2018

dimenzování akumulačních nádrží dešťové a šedé vody, respektive na dobu zdržení vody v nich

7. 9. 2018

komáří larvy v ČOV

25. 7. 2018

povolení domovní ČOV

2. 7. 2018

využití dešťovky školy a školky

2. 7. 2018

šedé vody _ AS-SiCLARO x AS-GWAQUALOOP

12. 5. 2018

ČOV podsklepený RD

16. 4. 2018

obecní kanalizace

5. 3. 2018

vsakování na parkovacích plochach vs. pročištění vsakované vody

23. 2. 2018

závlaha vyčištěnou odpadní vodou - metodika x odkaz na ČSN 75 6402: 09/2017

3. 2. 2018

vliv čistících prostředků na ČOV

10. 1. 2018

Jak dlouho vydrží čistička bez splaškových vod v rekreačním objektu?

4. 1. 2018

Jak zajistit pitnou vodu a sběr splašků bez připojení ke kanalizaci?

27. 12. 2017

nakládání s odpadními vodami _ zamítnutí jakékoliv zasakování

21. 12. 2017

ČOV x kanalizace ... nařízení obcí

19. 12. 2017

Povolení vsakování odpadních vod z ČOV

13. 12. 2017

Kal na hladině v dosazovací nádrži AS-VARIOcomp K

27. 11. 2017

ČOV AS-VARIOcomp 5K - vzorek prostý či dvouhodinový směsný

21. 7. 2017

DČOV - odběry vzorků vs. revize

19. 6. 2017

Poplatek za připojení na obecní vodovod a kanalizaci

14. 6. 2017

záruka na funkčnost čističky

7. 5. 2017

Výpadek čerpadla ČOV - následek

12. 4. 2017

Stavba DČOV specializovanou firmou

23. 3. 2017

AS-IDEAL PZV a povolení k vypouštění

23. 2. 2017

závlaha vyčištěnou odpadní vodou

4. 2. 2017

odstavení ČOV v zimním období

19. 1. 2017

ČOV - kal v dosazovací nádrži

15. 12. 2016

amoniakální dusík překračuje limit stanovený v rozhodnutí

30. 11. 2016

Je možné vyčištěnou vodu z ČOV využívat např. k závlaze trávy, stromků, atd.?

6. 11. 2016

septik s filtrem vůbec nečistí

7. 9. 2016

likvidace odpadních vod - nesouhlas úřadu s řešením

4. 8. 2016

voda z ČOV pro závlahu

22. 5. 2016

stavební povolení k Vámi dodané ČOV AS-VARIOcomp 5K - ČSN EN 12566-3:2005 + A1/2009

21. 5. 2016

čistírna AS-VARIOcomp 5 K po novele vodního zákona

20. 5. 2016

ČOV PZV a srážení fosforu

12. 5. 2016

ČOV - vysoká hladina spodní vody

18. 11. 2015

závlaha odpadní vodou u RD

17. 9. 2015

ČOV - doporučené / zakázané čistící prostředky

10. 8. 2015

Jaký je rozdíl mezi ohlášením a vodoprávním povolením pro čistírny, septiky a jímky?

22. 7. 2015

Proč bych si měla koupit právě vaši domovní ČOV?

5. 6. 2015

návrh likvidace splaškových vod pro kemp

14. 5. 2015

čerpací šachta pro obec

13. 5. 2015

návrh kompostovací toalety

11. 5. 2015

kontrola ČOV

25. 9. 2012

domovní čistička odpadních vod - aviváže a tekuté prací prostředky

26. 8. 2012

chemie do ČOV

24. 8. 2012

dešťová voda do ČOV

24. 8. 2012

ČOV a močůvka

24. 8. 2012

ČOV a vody z bazénu

24. 8. 2012

ČOV a zápach

24. 8. 2012

Revize domovních ČOV

3. 8. 2012

Zápach z ČOV

23. 3. 2011

Septik+biofiltr

13. 3. 2011

Vyplavání kalu v dosazovací nádrži

9. 3. 2011