Využití srážkové vody v domácnosti

Spotřeba vody v domácnosti je cca 140 l na jednoho obyvatele a den. Přitom je možné srážkovou vodou nahradit až 50% spotřeby. Srážkovou vodu je možné bez obav a s výhodou využít pro:

  • WC,
  • praní prádla,
  • úklid a jiné podobné činnosti,
  • zalévání zahrady.

Nejjednodušším, nejrozšířenějším a každému známým způsobem je zachytávání srážkové vody z okapů do sudu na zahrádce a její použití pro zalévání. Systém výrobku AS-REWA pro využití v domácnosti je v podstatě stejný, ale technické i technologické řešení je na vyšší a modernější úrovni.

Využití srážkové vody v domácnosti

Celý systém využití srážkové vody v domácnosti předpokládá vodu:

  • zachytit,
  • vyčistit od mechanických nečistot,
  • akumulovat,
  • přivést ke spotřebičům. 

Současně je nutné zajistit:

  • odtok přebytečné srážkové vody mimo systém,
  • možnost doplnění systému pitnou vodou v případě období sucha.

http://www.asio.cz/cz/as-rewa