Tým zahrnuje technology, strojaře, stavaře i konstruktéry, proto je schopen realizovat zařízení na úpravu či čištění vody od návrhu až po uvedení do provozu včetně elektroinstalací.
Výzkum a vývoj
Hlavními obory naší činnosti jsou technologie a výrobky pro čištění a úpravu vod, nicméně jsme schopni pracovat i v příbuzných průmyslových oborech. Zaměřujeme se hlavně na aplikaci nanomateriálů, recyklační technologie, čištění průmyslových odpadních vod, extenzívní způsoby čištění komunálních odpadních vod a aplikaci membránových procesů včetně desalinačních technologií.
V rámci těchto oblastí řešíme národní, ale i evropské výzkumné projekty ve spolupráci s předními českými i zahraničními univerzitami, výzkumnými organizacemi a firmami, které jsou špičkou ve svých oborech. S výsledky naší výzkumné činnosti seznamujeme veřejnost na českých i zahraničních konferencích.
Naše výzkumné projekty zapadají do vize firmy: Nrecyklace nutrientů Erecyklace energie Wrecyklace vody.
Kromě výzkumných projektů se orientujeme také na zakázkový aplikovaný výzkum, poskytování služeb, výrobu a prodej sofistikovaných prototypů a poloprovozů. V současnosti budujeme novou moderně vybavenou laboratoř a testovací halu a budeme Vám moci nabídnout služby s nimi spojené.