WATER KISS - keep it short and simple

WATER KISS – keep it short and simple

Jednoduše o vodě, pojmech, legislativě a technice.
Seminář je určený pro projektanty, vodoprávní úředníky a další, kteří ve své praxi přicházejí do styku s administrativou kolem vody.


I ve vodním hospodářství objevují nové pojmy a skutečnosti, které bychom měli pochopit a naučit se s nimi i žít a vytvořit si tím pádem i nové pohledy na již zažitou praxi, která ne vždy těmto novým požadavkům vyhovuje. Slyšíme kolem sebe slova jako udržitelnost, green deal, taxonometrie, uhlíková stopa, trofizace, cirkulární, analýza rizik, odolnost, ale jejich význam si často neuvědomujeme v souvislostech a v tom, jaký by jejich měl být dopad na praxi. Bohužel často ještě dochází ke konfliktům s konzervativní legislativou, a tak není jednoduché se v problematice vyznat i pro odborníky. Tímto seminářem bychom se chtěli pokusit udělat si pořádek v souvislostech.


VENKOV

... požadavky na udržitelnost, odolnost a souvislost se způsobem sanitace (odkanalizování), aneb co bychom měli zvážit, než se rozhodneme, jak budeme řešit odpadní vody. Vzorová řešení některých konkrétních situací – vegetační ČOV, bezvodé řešení, centrální decentrál.

MĚSTO

... a adaptace na změnu klimatu v souvislostech jako jsou odolnost, taxonometrie, trofizace toků. Jak spolu jednotlivé oblasti nakládání s vodou souvisí, jak srážková voda ovlivňuje kvalitu vody v tocích nebo kde brát vodu na městskou zeleň. Propustné povrchy, řešení zásobování zeleně vodou, odlehčovací komory, ...

DŮM, HOTEL, WELLNESS

... jak uvažovat o řešení sanitace v budovách z hlediska udržitelnosti (ekonomických, ekologických a sociálních parametrech), kdy má smysl recyklovat vody a jaká rizika z toho planou a jak by měla vypadat analýza rizik. Případy z praxe – lapák tuků, šedé vody, recyklace bazénových vod, …

PRŮMYSL

... jak řešit minimalizaci odtoku použitých vod, co je to ZLD a jak uplatnit cirkulární ekonomiku do řešení vodního hospodářství. Procesy a jejich dopad na uhlíkovou stopu.

Cílem je, aby absolventi semináře pochopili nové směry v souvislostech a aby lépe chápali dopady svého rozhodování z hlediska cílů, které si dáváme v rámci nejrůznějších výhledů souvisejících s cíli udržitelnosti.

Semináře jsou zařazeny do:

  • programu celoživotního vzdělávání ČKAIT ... požádáno
  • programu celoživotního vzdělávání ČKA – 1 bod

Termín bude upřesněn (jaro 2022).

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required