Zakrytí nádrží a čištění vzduchu – Nová Mosilana

Odstranění zápachu z venkovních jímek ČOV Nová Mosilana a.s…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                Brno, areál Nová Mosilana a.s.
Investor:                          Nová Mosilana a.s. + Státní fond životního prostředí
Dodavatel technologie:     ASIO, spol. s r.o.
Dodavatel stavební části:  ASIO, spol. s r.o.
Termín realizace:             únor 2011

Účel realizace
Odstranění zápachu z venkovních jímek ČOV Nová Mosilana a.s.

Parametry:                                                                                    
Množství čištěného vzduchu:                                    300 m3/h
Množství pachových látek na výstupu technologie:     0 ppm
Směnnost:                                                             nepřetržitý provoz

 Zábor pozemku
- plocha zakrytí nádrží:      110 m2

Provozní náklady
Pi  …1,2 kW/h
300 m3/h  vyčištěného vzduchu 

Princip technologie (čištění vzduchu)
Čištění vzduchu pomocí fotokatalytické jednotky PCO NOX 300. 

Popis technologie
Proces kombinuje fotooxidaci za působení UV světla a katalytickou oxidaci. Technologie se obvykle používá v aplikacích, kde jsou odpadní plyny značně zatíženy obtížně oxidovatelnými zapáchajícími nebo organickými látkami. Znečištěný vzduch se vede do reaktoru, v němž krátkovlnné UV světlo iniciuje chemickou reakci. Molekulární vazby zapáchajících složek se štěpí za vzniku radikálů kyslíku, hydroxylu, ozonu a jiných oxidujících iontů. Kromě toho UV světlo štěpí molekuly zapáchajících látek a tím podporuje oxidační proces. Tím se odstraňují oxidovatelné znečišťující látky, jako je sirovodík, amoniak, merkaptany a uhlovodíky, a odstraňuje se zápach. Katalyzátor pak slouží ke konečné oxidaci a může působit jako krátkodobý zachycující prostředek. Sloučeniny, které nejsou ihned zoxidovány, reagují na povrchu katalyzátoru a rozkládají se. Katalyzátor může představovat povrchová vrstva aktivního uhlí nebo oxidů kovů podle povahy zpracovávaného odpadního plynu. Katalyzátory nejsou absorbenty, mají pouze katalytický účinek na další oxidační reakce.