Zpracování kalů

Zpracování kalů představuje důležitý krok v procesu čistění odpadních vod. Aktuálně máme k dispozici dvě zařízení, respektive možnosti, jak kaly zpracovávat. První z nich je tzv. spirálový dehydrátor, zařízení, jež slouží k zahušťování kalu a jeho následnému odvodnění. Druhou možností zpracování kalu je aerobní termofilní stabilizace (ATS), jinak řečeno „proces stabilizace kalu“, při níž dochází ke zničení bakterií a virů a vzniku hodnotného hnojiva z kalu.

Photo: Technologie odvodnění kalů AS-DEHYDRÁTOR

Technologie odvodnění kalů AS-DEHYDRÁTOR

Zařízení sloužící k zahušťování a následnému odvodnění kalu. AS-DEHYDRÁTOR je malý a lehký a může pracovat v automatickém provozu s minimálními nároky na údržbu. Přístroj garantuje zahuštění aktivovaného kalu alespoň na 18 % sušiny pro kal z komunálních ČOV.

více
Photo: Dekantační odstředivky

Dekantační odstředivky

Dekantační odstředivky slouží pro oddělování pevných a suspendovaných částic z kapalin. Své široké uplatnění nacházejí v čistírnách odpadních vod, potravinářském a chemickém průmyslu či zemědělství.

více
Photo: Aerobní termofilní stabilizace (ATS)

Aerobní termofilní stabilizace (ATS)

Stabilizace kalu je proces, při kterém dochází k odbourání organických látek. Při použití technologie ATS je tato reakce prováděna s využitím aerobních mikroorganismů. Při tomto procesu se uvolňuje z kalu energie a dochází tak k ohřevu na více než 50°C. Tímto způsobem jsou dosaženy tak velké rychlosti odbourávání organických látek, že proces vystačí se 7 - 9 dny zdržení. Metabolizmus aerobních organizmů vede k inaktivaci patogenních bakterií a virů tj. k hygienizaci a můžeme tedy získat hodnotné hnojivo.

více

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required