Zpracování kalů

Zpracování kalů představuje důležitý krok v procesu čistění odpadních vod. Aktuálně máme k dispozici dvě zařízení, respektive možnosti, jak kaly zpracovávat. První z nich je tzv. spirálový dehydrátor, zařízení, jež slouží k zahušťování kalu a jeho následnému odvodnění. Druhou možností zpracování kalu je aerobní termofilní stabilizace (ATS), jinak řečeno „proces stabilizace kalu“, při níž dochází ke zničení bakterií a virů a vzniku hodnotného hnojiva z kalu.

Photo: Technologie odvodnění kalů AS-DEHYDRÁTOR

Technologie odvodnění kalů AS-DEHYDRÁTOR

Zařízení sloužící k zahušťování a následnému odvodnění kalu. AS-DEHYDRÁTOR je malý a lehký a může pracovat v automatickém provozu s minimálními nároky na údržbu.

více
Photo: Hygienizace čistírenských kalů MULTIFERM K

Hygienizace čistírenských kalů MULTIFERM K

Nevíte kam s čistírenským kalem, gastroodpadem a dalšími biologicky rozložitelnými odpady? Máme pro vás udržitelné řešení! Nejvhodnější řešení pro obce od 1 do 10 000 EO je kombinace technologií AS-DEHYDRÁTOR a MULTIFERM K, která umožní odvodnění čistírenských kalů a jejich následnou hygienizaci s využitím biologicky rozložitelných komunálních odpadů (včetně gastroodpadu) jako zdroje živin a energie pro přírodní rozkladné procesy.

více

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required