Mobilan jedinica za dehidraciju mulja

Da li Vam je potrebna strojna dehidracija mulja? Želite biti sigurni da se Vaš mulj može jednostavno dehidrirati? U mogućnosti smo Vam ponuditi mobilni dehidrator sa svom potrebnom opremom za rad na osnovu čega se možete uvjeriti u efikasnost opreme na svojoj lokaciji i u stvarnim uvjetima.

Spiralnim dehidratorom je moguće vršiti dehidraciju raznih vrsta muljeva; biološki muljevi, muljevi sa flotacije, kemijski muljevi i sl. Tvrtka ASIO nudi mogućnost isporuke mobilnog uređaja za dehidraciju mulja. Kompletna jedinica je montirana na prikolici te jedini priključci koji se trebaju osigurati na lokaciji su el. energija i čista voda.

 mobilní dehydrátor

Jedinica se sastoji od spiralnog dehidratora, stanice za pripremu otopine flokulanata, dozirne pumpe za flokulante, kontrolne jedinice, potopne muljne pumpe koja se pomoću fleksibilnog crijeva sa brzim spojkama spaja na spiralni dehidrator.  Cijeli postupak puštanja u rad traje nekoliko minuta.

Također možemo prije nego što se jedinice postavi napraviti testiranje i odbrati najpogodniji tip flokulanta za Vaš tip mulja. Moguće je za vrijeme boravka jedinice na lokaciji izvršiti i razna testiranja kao što je dehidracija mulja direktno iz sekundarnog taložnika ili direktno iz aktivacijskog spremnika. Ukoliko ste zainteresirani za demonstraciju slobodno nam se obratite.

 

Kontakti

HRVATSKA

ASIO d.o.o.
BIOS, J.J.Strosmayera 341
31000 Osijek
Hrvatska

tel.: +385 31 638 125
mob.: +385 99 3355 315
fax: +385 31 638 125
e-mail: asioasio.hr

BOSNA i HERCEGOVINA

EKO-servis d.o.o
Bukva, Put Izudina Alićehajića bb
74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina

tel.: +387 32 650 779
fax: +387 32 650 779
e-mail: ekoservbih.net.ba