Tretman neugodnih mirisa AS-PCO

picture
AS-PCO „Photo Catalytic Odour removal“ – foto-katalitička ili fotoionizacijska metoda uklanjanja neugodnih mirisa.

Fotokatalitička oksidacija je posebno pogodna za obradu jako zagađenih otpadnih plinova, npr.:
- Uklanjanje neugodnih mirisa iz postrojenja za obradu otpadnih voda,
- Skladištenje, obrada i sušenje mulja,
- Obrada rezidualne vode iz spremnika koji sadrže mješavinu vode i ulja,
- Prijem fekalnog otpada,
- Postrojenja za recikliranje.

 

Kontakti

HRVATSKA

ASIO d.o.o.
BIOS, J.J.Strosmayera 341
31000 Osijek
Hrvatska

tel.: +385 31 638 125
mob.: +385 99 3355 315
fax: +385 31 638 125
e-mail: asioasio.hr

BOSNA i HERCEGOVINA

EKO-servis d.o.o
Bukva, Put Izudina Alićehajića bb
74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina

tel.: +387 32 650 779
fax: +387 32 650 779
e-mail: ekoservbih.net.ba