Aerobna termofilna stabilizacija (ATS)

Photo: Aerobna termofilna stabilizacija (ATS)

Stabilizacija mulja je proces u kojem se vrši razgradnja organske tvari. Kod uporabe ATS tehnologije proces se odvija uporabom aerobnih mikroorganizama. U ovom procesu dolazi do oslobađanja energije iz mulja što izaziva zagrijavanje na više od 50°C. Na ovaj način, brzom  razgradnjom organske tvari je postignuto da je 7-9 dana dovoljno za odvijanje procesa. Metabolizam aerobnih mikroorganizama dovodi do inaktivacije patogenih bakterija i virusa tj. higijenizacije , te samim time i stvaranja vrijednog gnojiva.

Ova tehnologija se uglavnom koristi za biološke UPOV veličine 5000-50000ES, tj. gdje nije isplativa izgradnja bio plinskog postrojenja.

Prednosti ATS u odnosu na  AD tehnologiju je znatna ušteda  troškova ulaganja, reaktor je nekoliko puta manji. Tehnologija također rješava problem higijenizacije mulja,  može biti prilagođena za UPOV prehrambene industrije ili za povećavanje kapaciteta, gdje oprema ne zadovoljava kapacitetom ili nema dovoljno prostora za širenje postojeće tehnologije.

Prednosti

 • Ušteda 2/3 volumena tretmana za mulj
 • Niski investicijski troškovi
 • Proizvod je gnojivo tip A
 • Ispitana tehnologija (više od 25 godina)
 • Stabilizacija i higijenizacija se  provode u isto vrijeme
 • Kratko vrijeme skladištenja
 • Mali prostorni zahtjevi
 • Visoka stabilnost procesa
 • Fleksibilnost procesa
 • Mogućnost  širenja (povećavanje kapaciteta)
 • Koristi se za industrijske i komunalne UPOV
 • ATS tehnologija udovoljava zahtjevima međunarodnih propisa, primjerice, US EPA 503.

Opis tehnologije

Za aerobnu termofilnu obradu su pogodni muljevi iz UPOV, mješavina primarnog i sekundarnog mulja kao i tekući gnoj. Ukoliko se uz stabilizaciju zahtjeva i higijenizacija potrebno je 23 satno skladištenje na temperaturama višim od 50 °C. Dvo stepena ATS stanica, sa diskontinuiranim načinom rada zadovoljava ove zahtjeve. Jednom na dan stabilizirani i higijenizirani mulj se iz reaktora 2 transportira u prihvatni spremnik. Nakon pražnjenja mulja iz reaktora 2, reaktor se ponovno puni sa muljem koji je djelomično stabiliziran u reaktoru 1. Reaktor 1 se nakon toga puni sa novom šaržom „sirovog“ mulja. Kod većih sistema svaka faza se može sastojati od više spremnika. U prvoj fazi temperatura iznosi između 35-50°C, dok se u drugoj fazi kreće između 50 i 60°C.