Spremnici za ispiranje

Photo: AS-KIPPE

AS-KIPPE

Spremnici za ispiranje su jedni od najučinkovitijih uređaja za čišćenje istaloženog mulja u spremnicima za taloženje. Oprema je dimenzionirana na način da se spremnik uvijek može automatski isprati nakon njegovog pražnjenja.

više