AS-KRECHT

AS-KRACHT su tunelski (polukružni) akumulacijski i drenažni sistemi napravljeni od plastičnih materijala, zatvoreni na oba kraja sa plastičnim poklopcima. To su podzemni sistemi velikog kapaciteta pogodni za akumulaciju i postepeno ispuštanje oborinske vode sa asfaltiranih površina u tlo.

Detalj proizvoda
AS-KRECHT

AS-KRECHT OPTIMAL

Detalj proizvoda
AS-KRECHT OPTIMAL

AS-NIDAPLAST

Gradovi u ekspanziji sve se više suočavaju sa problemima drenaže oborinskih voda sa asfalnih površina na periferijama grada. Mali promjeri kanalizacijskih cijevi ili nedovoljan kapacitet prihvatnih kanala i lokalnih recipijenata onemogućuju dovoljno brzu drenažu oborinskih voda. Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava ili radovi na proširenju kanalne mreže su ponekad preskupi ili gotovo nemogući sa tehničke strane gledišta.

Detalj proizvoda
AS-NIDAPLAST

AS-AKU FILTR

Pred-tretman za kišnivu i kontrolno okno.

Detalj proizvoda
AS-AKU FILTR

AS-RAINMASTER FAVORIT

Potpuno automatizirana, kontrolna i operativna jedinica sa pumpom, kontrolom i automatskim nadupunjavanjem vode, namijenjena za oborinsku vodu i recikliranje sive vode. Sistem oborinske vode za veće stambene jedinice, velika kućanstva, poslovne objekte te za industrijsku primjenu.

Detalj proizvoda
AS-RAINMASTER FAVORIT

AS-TOP

AS-TOP separatori ulja su projektirani za odstranjivanje i separaciju slobodnih uljnih tekućina iz zagađene vode. Separatori ulja se upotrebljavaju za pročišćavanje otpadnih voda iz industrijskih postrojenja, benzinskih stanica, praonica vozila, manipulativnih površina, parkirališta, poljoprivrednih farmi, odnosno svugdje gdje je prisutno onečišćenje površinske vode uljnim tekućinama.

Detalj proizvoda
AS-TOP