Industrija namještaja

Photo: Industrija namještaja

Tehnologija za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda  u mogućnosti je izdvojiti boje kao i škrobna ljepila iz industrijskih otpadnih voda pogona za proizvodnju namještaja. Tehnologija  izdvajanja se koristiti  za mješovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i ljepila) kao i za otpadne vode zagađene samo jedinim onečišćenjem (boje ili ljepila).

Prednosti:

 • Zauzima mali prostor
 • Mogućnost ugradnje u neposrednoj blizini proizvodnog pogona
 • Mogućnost odvajanja ljepila i boje usprkos različitim tehnološkim procesima
 • Mogućnost korištenje postojećih spremnika i cjevovoda
 • Jednostavnost uporabe
 • Nakon tretmana nema naknada i troškova za ispuštanje vode
 • Minimalni operativni troškovi
 • Povratak investicije u periodu od  1-3 godina

Primjena u slijedećim granama industrije:

 • papirna
 • drvna
 • ind. namještaja
 • građevinska
 • tekstilna
 • tiskare
 • automobilska

Princip rada postrojenja za obradu otpadne vode AS-ASLI

Otpadna voda koja dolazi kontinuirano iz proizvodnog pogona se homogenizira u akumulacijskom spremniku u kojem se miješanje vrši  sporohodnom miješalicom. Homogenizacijom se postiže izjednačavanje kvalitete vode. Homogenizirana otpadna voda se prepumpava kroz cijevni  mikser u sedimentacijski reaktor. U cijevnom mikseru se doziraju sredstva za koagulaciju, flotaciju kao i alkalna sredstva za korekciju pH vrijednosti. Na ovaj način se postiže potrebna pH vrijednost otpadne vode za daljnje odvijanje procesa pročišćavanja, a samim time i pH vrijednost za ispuštanje vode u kanalizacijsku mrežu.  Onečišćenja iz otpadne vode se izdvajaju procesom taloženja koje je potpomognuto dodatkom sredstva za koagulaciju. 

Na još bolji učinak filtracije i uklanjanja vode iz mulja pomoću filter prese utiče doziranje sredstva za flokulaciju. Otpadna voda tretirana na  ovaj način omogućuje daljnju obradu otpadne vode u biološkom reaktoru.

Tehnološka shema:

Legenda:
1 Koagulacijski reaktor
2 Egalizacijski spremnik
3 Dehidracija mulja
4 Homogenizacijski spremnik za mulj
5 Korekcija pH vrijednosti
6 Priprema koagulanata
7 Priprema flokulanata
8 Mehanički pred-tretman


9  Cijevni mješač
10 Prihvatni spremnik
11 Kontejner za mulj
12 Pumpe za mulj
13 Filter
14 Spremnik za ugušćivanje
15 Izlaz prema kanalizacijskoj mreži

Odabrane reference

Investitor Lokacija Kapacitet Q (m3/dan)  Datum  ugradnje
AGROP    Ptení, CZ    5 2001
KRONODOOR  Jihlava, CZ   10 2002
KRONOSPAN   Jihlava, CZ   10 2004
JITONA, a.s.  IKEA    Klatovy, CZ 5 2004