Membranski procesi

Photo: Membranski procesi

Čimbenici kao što su povećanje populacije, smanjenja zaliha površinskih voda i cijene za potrošnju pitke vode su razlog za povećanje potrebe za optimizaciju postojećih  procese za pripremu vode. Membranski procesi su prošli u posljednjih 20 godina, brzi razvoj, a danas se sve više koristi u području pripreme vode, gdje su zamijenili tehnologiju koja se koristi do sada.

Načela

Svrha korištenja membrana u procesima pripreme vode je uklanjanje onečišćenja iz sirove vode kako bismo dobili čistu vodu.

Membrane moraju biti propusne za otapalo, ali ne i za otopljene tvari. Osmotski tlak sustava odgovara stabilnoj razlici nivoa sa obje strane membrane. Ukoliko je tlak  na strani otopljene tvari veći od osmotskog tlaka, osmotski fenomen će biti obrnut i određene komponente, otapala će proći kroz membranu, dok će se druge  komponente koncentrirati.

To znači da će se nakon prolaska kroz membrane modula stvoriti dvije faze; čista voda ili permeat, dok sa druge strane nastaje otpadna voda koja sadrži čestice koje ne mogu proći kroz membrane tkz. koncentrat.
Pokretačka snaga procesa obično je tlak (reverzna osmoza, nanofiltracija), ali to također može biti razlika koncentracije (dijaliza), tlak para (pervaporacija, membranska destilacija) ili električni potencijal (elektro-dijaliza). Prema veličini pora membranske procese možemo klasificirati:

Metoda

Veličine por

Zadržavanje

Zamjenjena tehnologija

Ultra-filtracija

3 – 50 nm

Makromolekula, organske tvari (virusi, bakterije), koloidne čestice

Pješčani filteri, koagulacija, sedimentacija

Nano-filtracija

1 – 3 nm

Multivalentni ioni, otopljeni organski spojevi (pesticidi, sekundarni produkti dezinfekcije)

Standardne metode omekšavanje vode (ionski izmjenjivači, lime-soda)

Reverzna osmoza

0,1 – 1 nm

Univalentni ioni, sve otopljene spojeve

Distilacija

Polje potencijalnih aplikacija za membransku tehnologiju kontinuirano raste s povećanjem zahtjeva za dostupnost pitke vode za  rastuću populaciju. Svugdje u svijetu  je registrirana umanjena kakvoća površinskih i podzemnih voda zbog utjecaja industrijalizacije, poljoprivredne proizvodnje i ljudskih aktivnosti u cjelini. Istina je da je  za desalinizaciju morske vode tehnologija bila dostupna, ali je njihova cijena ograničila njihovo korištenje u praksi. S daljnim razvojem membranskih tehnologija i njihovim pristupačnijim cijenama, navedena tehnologija  postaje ekonomski najpovoljnija za pripremu pitke vode iz morske vode.

Primjena
-Mobilne jedinice za pripremu vode
-Desalinizacija morske vode
-Desalinizacija pitke vode (omekšavanje vode, uklanjanje kolodnih tvari i bakterija…)
-Eliminacija teških metala i opasnih spojeva iz vode 

Prednosti
- Minimalni prostorni zahtjevi  u odnosu na konvencionalne tehnologije
- Minimalni operativni zahtjevi
- Mala potrošnja kemikalija

 

Kontakti

HRVATSKA

ASIO d.o.o.
BIOS, J.J.Strosmayera 341
31000 Osijek
Hrvatska

tel.: +385 31 638 125
mob.: +385 99 3355 315
fax: +385 31 638 125
e-mail: asioasio.hr

BOSNA i HERCEGOVINA

EKO-servis d.o.o
Bukva, Put Izudina Alićehajića bb
74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina

tel.: +387 32 650 779
fax: +387 32 650 779
e-mail: ekoservbih.net.ba