Tretman neugodnih mirisa AS-PCO

Fotokatalitička oksidacija je posebno pogodna za obradu jako zagađenih otpadnih plinova, npr.:
- Uklanjanje neugodnih mirisa iz postrojenja za obradu otpadnih voda,
- Skladištenje, obrada i sušenje mulja,
- Obrada rezidualne vode iz spremnika koji sadrže mješavinu vode i ulja,
- Prijem fekalnog otpada,
- Postrojenja za recikliranje.