Obrada oborinskih voda

Neispravna rješenja infiltracije oborinske vode i odvodni sustavi mogu uzrokovati ozbiljne probleme. To se posebno odnosi na gradove i naselja koji imaju administrativnu nadležnost za lokalne ceste, parkirališta automobila, zelenu površinu ili asfaltne površine. U isto vrijeme su prisutni jednostavni odvodni sustavi koji predstavljaju jednostavno rješenje za odvodnju sa parkirališta ili infiltraciju vode. Plastični spremnici  su pogodni za naknadno korištenje oborinske vode te čine idealno rješenje sa skladištenje oborinske vode; mogu se jednostavno povezati na sustavom oborinske vode.

Photo: AS-KRECHT

AS-KRECHT

AS-KRACHT su tunelski (polukružni) akumulacijski i drenažni sistemi napravljeni od plastičnih materijala, zatvoreni na oba kraja sa plastičnim poklopcima. To su podzemni sistemi velikog kapaciteta pogodni za akumulaciju i postepeno ispuštanje oborinske vode sa asfaltiranih površina u tlo.

više
Photo: AS-NIDAPLAST

AS-NIDAPLAST

Gradovi u ekspanziji sve se više suočavaju sa problemima drenaže oborinskih voda sa asfalnih površina na periferijama grada. Mali promjeri kanalizacijskih cijevi ili nedovoljan kapacitet prihvatnih kanala i lokalnih recipijenata onemogućuju dovoljno brzu drenažu oborinskih voda. Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava ili radovi na proširenju kanalne mreže su ponekad preskupi ili gotovo nemogući sa tehničke strane gledišta.

više
Photo: AS-AKU FILTR

AS-AKU FILTR

Pred-tretman za kišnivu i kontrolno okno.

više
Photo: AS-REWA

AS-REWA

Plastični spremnici za skladištenje i naknadno korištenje oborinske vode. Zbog različitih krovnih oblika i obloga ne odvodi se sva oborinska voda s krova. To se izražava pomoću"drenažnog koeficijenta" (0,6-0,8). Prilikom kontakta između kišnice i površine krova može doći kontaminacije kišnice, te stoga nisu sve krovne površine jednako pogodne za sakupljanje kišnice.

više
Photo: AS-RAINMASTER FAVORIT

AS-RAINMASTER FAVORIT

Potpuno automatizirana, kontrolna i operativna jedinica sa pumpom, kontrolom i automatskim nadupunjavanjem vode, namijenjena za oborinsku vodu i recikliranje sive vode. Sistem oborinske vode za veće stambene jedinice, velika kućanstva, poslovne objekte te za industrijsku primjenu.

više
Photo: AS-TOP

AS-TOP

AS-TOP separatori ulja su projektirani za odstranjivanje i separaciju slobodnih uljnih tekućina iz zagađene vode. Separatori ulja se upotrebljavaju za pročišćavanje otpadnih voda iz industrijskih postrojenja, benzinskih stanica, praonica vozila, manipulativnih površina, parkirališta, poljoprivrednih farmi, odnosno svugdje gdje je prisutno onečišćenje površinske vode uljnim tekućinama.

više