Reverzna osmoza

Reverzna osmoza se koristi za pripremu demineraliziranu vodu za industrijsku uporabu. Tehnologija reverzne osmoze je ekološki prihvatljiva, odnosno, nisu potrebne kemikalije za regeneraciju ili neutralizacije otpadnih voda. Njene prednosti su mali prostorni zahtjevi, niski operativni troškovi, niski troškovi održavanja, i jednostavan rad…

Naši sistemi za reverznu osmozu su proizvedeni prema specifikacijama kupca. Njihov dizajn omogućuje korištenje vode iz različitih izvora, kao što su pitka voda, tehnološka voda, otpadna voda, itd. Stanica reverzna osmoza se koristi za pripremu demineralizirane vode za industrijsku uporabu. Tehnologija reverzne osmoze je ekološki prihvatljiva, odnosno, nisu potrebne kemikalije za regeneraciju ili neutralizacije otpadnih voda. Njene prednosti su mali prostorni zahtjevi, niski operativni troškovi, niski troškovi održavanja, i jednostavan rad.

Tretmanom vode u sistemu za RO se postiže desalinizacija vode sa 95-99% učinkovitošću. Svi tehnološki elementi sistema za demineralizaciju su instalirani u zavarenom kućištu od čeličnih profila koji osiguravaju sve potrebne funkcije za pouzdan i dugoročan rad sistema. Sistem radi automatskim načinom rada u kojem kontrolna jedinica mjeri izlaznu provodljivost i upravlja radom sistema za demineralizaciju. Izlazna vrijednost za provodljivost se može podešavati.

Na izlazu iz sistema se postiže provodljivost permeata od oko 15-20 μS/cm, ukoliko kupac zahtjeva niže izlazne vrijednosti, mogu se postaviti membranski moduli sa većom selektivnošću. Ukoliko je zahtjevana jako čista voda (npr. za bojlere, voda za ispiranje u elektroindustriji,itd.) sistemu se može dodati demineralizacijska kolona sa mješovitom ionskom smolom (mixed bed), kako bi se postiglo dodatno smanjenje provodljivosti.

Zahtjevi za ulaznom vodom:
• Ulazna temperatura vode: 15-25 ° C, optimalnu učinkovitost na 25 ° C,
• Ulazni tlak vode: 2 - 6 bara, radni tlak ovisi o primjeni,
• Maksimalni sadržaj željeza i mangana: 0,15 mg / l,
• Maksimalni sadržaj aktivnog klora: 0,1 mg / l,
• Maks. SDI vrijednost: 5,0,
• pH vrijednost: 2-11.
U slučaju nepovoljnih ulaznih parametara vode u sistem, potrebno je prethodno postaviti odgovarajući pred-tretman.

Reverzna osmoza– proizvodni tipovi

Performance range of the RO systems of ASIO, spol. s r.o.:

Tip Kvaliteta permeata [l/h]
AS-RO 100 100 – 500
AS-RO 500 500 – 1000
AS-RO 1000 1000 – 10000
Površinske vode Boćata voda Morska voda
Otopljene tvari < 1500 ppm < 8000 ppm 35000 - 45000 ppm
Prinos 80 % 65 – 80 % 35 – 45 %
Operativni tlak < 15 bar 15 – 25 bar 50 – 75 bar
Flux 30 - 35 l/h.m 2 25 - 30 l/h.m 2 15 - 20 l/h.m 2
El. snaga pri 25 °C < 0,75 kWh/m 3 1,5 kWh/m 3 5 kWh/m 3
Dizajn Elementi su instalirani na strukturi od nehrđajućeg čelika

Oprema se sastoji od slijedećih elemenata:
- Zaštitna filter 5 μm na dovodnoj liniji vode,
- Manometar prije i poslije zaštitnog filtera,
- Tlačni prekidač za operativni tlak,
- Radna pumpa za povećanje tlaka,
- Membrane u tlačnom kućištu (modul),
- Manometar prije i nakon modula (u koncentratu),
- Senzor vodljivosti permeata,
- Mjerač protoka peremeata i koncentrata,
- Ručni ventili za kontrolu tlaka (povratna linija koncentrata) i drenaža (odvod koncentrata).