Power Plant Chemistry

Je pojam koji uključuje pripremu vode, koroziju, zamor i trajnost materijala pod utjecajem kemijskih primjesa u parnim ciklusima konvencionalnih i nuklearnih elektrana, proizvodnji pare, kemijskom čišćenju vode i parnim ciklusima…

Je pojam koji uključuje pripremu vode, koroziju, zamor i trajnost materijala pod utjecajem kemijskih primjesa u parnim ciklusima konvencionalnih i nuklearnih elektrana, proizvodnji pare, kemijskom čišćenju vode i parnim ciklusima.

U ovom području, ASIO group može ponuditi svojim klijentima pripremu stručnih mišljenja, konzultantske usluge, analize, studije i projekte, revizije i izradu operativnih pravila za:
• Kemijsko čišćenje, pasivizaciju
• Pripremu vode, predlaganje i provjeru uvjeta pripreme - biocidi, antiskalanti, korozijski inhibitori, itd.
• Pregled učinkovitosti i ekonomičnosti rada kemijske obrade voda, kondenzata i tretmana za zagrijavanja vode
• Optimizacija kemijskih režima kotlova i rashladnih ciklusa
• Mjerenje korozije u vodenim ciklusima, analiza taloga iz vodenih ciklusa, uklj. preporuke za pravilan rad
• Procjena prikladnosti postojećih materijala za optimalan rad
• Optimizacija potrošnje kemikalija
• Prijedlog racionalnog rješenja, tehnološki dijagrama, radni parametri i način rada

Primjena u sljedećim granama:
• Kemijske pripreme vode u energanama, rafinerijama, metalurgiji i ​​drugim granama teške industrije
• toplane
• elektrana.