Uklanjanje cijanobakterija

Pomoć u rješavanju problema prekomjerne pojavu cijanobakterija i algi u vodenim tokovima.

U posljednjih nekoliko godina, količina i koncentracija fosfora u vodenim tokovima je u porastu. To rezultira masovnim razvojem cijanobakterija i cvjetanjem algi u jezerima i vodenim tokovima. Pretjerano širenje cijanobakterija, koje su vrlo otrovni organizmi, narušava biološku i higijenske kvalitetu vode.

Naša tvrtka je uključena u rješavanje navedenih problema. Važan faktor je uvijek cjelovitost rješenja. Prvi koraci uključuju analizu, nakon toga slijedi prijedlog rješenje, te se u posljednjoj fazi provode odgovarajuće mjere za suzbijanje masovnog razvoja cijanobakterija.

Honour Award - Precipitation of phosphates at the inlet stream Into Brno reservior leading to the elimination of cyanobacterial proliferation