Primjenom broda

Za ovu tehnologiju, se koristi fizikalno-kemijski principi suzbijanja razvoja cijanobakterija, doziranjem koagulanata u površinske vode. Brod se koristiti za kontrolirano i precizno doziranje tekuće tvari, s detaljnim izvješćivanje o primjeni…

Kontrolirano doziranje za precipitaciju cijanobakterija se ostvaruje upotrebom specijaliziranog broda.

Brod se koristi za kontrolirano doziranje odgovarajuće kemikalije ispod površine vode

Metoda

Za ovu tehnologiju, se koristi fizikalno-kemijski principi suzbijanja razvoja cijanobakterija, doziranjem koagulanata u površinske vode. Brod se koristiti za kontrolirano i precizno doziranje tekuće tvari, s detaljnim izvješćivanje o primjeni.

Princip

Uklanjanje cijanobakterija iz vodenog stupca rezervoara se vrši doziranjem koagulanata na slijedeći način:
Osnovni hranjivi element cijanobakterija je fosfor. Stoga mi ga pokušavamo izvaditi iz vode, eliminirati im opskrbu, ili ga transformirati u oblik koji cijanobakterije ne mogu koristiti. Koagulanti (anorganski spojevi koji neutraliziraju naboj čestica u vodi i omogućuje stvaranje većih aglomerata) - npr., poli aluminijev klorid, koji se dozira u vodu u optimalnim količinama. Poli aluminijev klorid uzrokuje stvaranje flokula aluminij hidroksida uz istovremeno stvaranje netopivog kompleksa sa fosforom. Nastali spojevi više ne mogu služiti kao izvor hranjivih tvari. Flokule aluminij hidroksida se talože te istodobno uklanjaju raspršene tvari, alge i cijanobakterije iz vodenog stupca. Istaložene flokule aluminij hidroksida na dnu stvaraju barijeru koja sprječava izlazak fosfora iz taloga u vodu.
Prednost precipitacije, u odnosu na primjenu algicida se sastoji u tome da se ne diraju stanice cijanobakterija, što znači da toksini iz stanica cijanobakterije ne završavaju u vodi.
Cilj ove tehnologije je da se osigura zadržavanje cijanobakterija na dnu, u slojevima gdje se ne odvija fotosinteza te gdje se one postepeno razgrađuju.

Opis rada

Na brodu se nalazi spremnik za oko 6 t koagulanta. Koagulant (ili druga tekuća tvar) se pumpa u spremnik cisternu koja se nalazi na obali jezera. Iz tog spremnika se koagulant prepumpava u spremnik broda. Sve je učinjeno pod strogim sigurnosnim uvjetima, " da se niti jedna kap koagulanta ne prolije". Doza se određuje na temelju koagulant testa za svaki dan primjene. Period doziranja traje obično nekoliko dana ovisno od volumena i površine rezervoara. Količina primijenjenog spoja nadalje ovisi o brzini broda i dubini vode ispod njega. Na temelju tih parametara, operater kontrolira točnu i učinkovitu dozu koagulanta.
Još jedna prednost je korištenje GPS sustava, koji ne samo da snima trenutnu poziciju u koordinatama, već također označava prethodno pređenu putanja, mjesto gdje je koagulant ranije doziran, tako da je operater u stanju odrediti gdje su i kolike količine dozirane. Koristeći gore spomenutu tehnologiju, očito je da smo u mogućnosti dozirati optimalnu EKOLOŠKI PRIHVATLJIVU i istodobno EKONOMIČNU dozu koagulant za određeni profil i za bilo koju koncentracije cijanobakterija.

Odabrane reference
Grad: Plumlov - brana (Rijeka Morava), 2008, CZ
Grad: Brno - Brana (Metrostav), 2009, CZ