AS-VARIOcomp K

Linija postrojenja projektirana za obradu sanitarno fekalnih voda iz obiteljskih kuća. Tehnološka rješenja za ova postrojenja se temelje na stabilnom i pouzdanom radu uz minimalnu potrošnju energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese koji su provjereni u našoj dugogodišnjoj praksi…

Linija postrojenja projektirana za obradu sanitarno fekalnih voda iz obiteljskih kuća. Tehnološka rješenja za ova postrojenja se temelje na stabilnom i pouzdanom radu uz minimalnu potrošnju energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese koji su provjereni u našoj dugogodišnjoj praksi.

Prednosti AS-VARIOcomp K uređaja:

• uređaji su certificirani sukladno EU regulativama,
• niski operativni troškovi,
• dostava je potpuna (sve je uključeno u cijenu, uključujući i poklopac),
• izolirani poklopci na zaključavanje,
• uređaji su pouzdani i jednostavni za rukovanje,
• pružamo stručnu podršku i usluge održavanja u cijeloj zemlji,
• mogućnost jednostavne rekonstrukcije uređaja u tip AS-VARIOcomp ULTRA umetanjem membranskog modula,
• upotrebom tipa ULTRA, tretirana voda se može koristiti kao tehnološka voda.

Tehnološki opis rada

Popis technologie

Legenda:
A - Primarni taložnik i spremnik za mulj
B - Aktivacijski odjeljak
C - Nosač bio mase
D - Prihvatni odjeljci
E - Sekundarni taložnik
F - Mamut pumpa (zračna pumpa)

Otpadna voda ulazi u primarni taložnik (A)-početni dio UPOV-a u kojem se odvajaju krute tvari od tekućina. Sve razgradive krute tvari isplivavaju na površinu ili se talože na dnu primarnog taložnika u  kojem započinje proces njihove anaerobne razgradnje. Nakon mehaničkog tretmana u primarnom taložniku otpadna voda ulazi u aktivacijski dio (B) kroz preljevnu cijev. Aktivacijski dio (B) služi za biološku obradu otpadne vode. U svom donjem dijelu (B) prostor je opremljen sa aeratorima za fine sitne mjehurića zraka (zrak se upuhuje pomoću kompresora/puhala za zrak), te postoji i mogućnost ugradnje nosača biomase(C) kako bi se povećala stabilnost i učinak procesa prilikom ulaska većih količina ili jače opterećenih voda u uređaj za obradu otpadne vode (UPOV). Prednost ove izvedbe je što su prihvatni kapaciteti (D) omogućeni kroz cijeli UPOV-a, osiguravajući na taj način skladištenje ili ukoliko je potrebno izlaz viška vode iz uređaja za obradu otpadne vode. Aktivna smjesa iz aktivacijskog odjeljka odlazi u vertikalni sekundarni taložnik (E) odakle se pročišćena voda prepumpava pomoću mamut/zračne pumpe (F) prema izlazu. Višak aktivnog stabiliziranog mulja se pomoću mamut/zračne pumpe prepumpava u primarni taložnik (A) koji služi i kao spremnik za višak mulja.

Tablica za izlaznim vrijednostima
Parametri AS-VARIOcomp AS-VARIOcomp + AS-filter AS-VARIOcomp ULTRA Zahtjevani izlazni parametri NN 87/10
Izmjerene vrijednosti (*) Garantirane vrijednosti Izmjerene vrijednosti (*) Garantirane vrijednosti Izmjerene vrijednosti (*) Garantirane vrijednosti
BOD5 (mg/l) 12/25 25/60 8/11 20/50 3/6 5/10 40/80
COD Cr (mg/l) 85/130 90/150 53/60 70/100 25/30 40/70 150/220
Solids (mg/l) 30/50 30/60 10/20 15/30 2/3 3/6 50/80

Napomena : Niže vrijednosti za parametre navedene u tablici je moguće garantirati nakon pregleda ulaznih parametara za svaku lokaciju posebno.

Tip Količina Q BPK5 UPOV dimenzije (mm) Ulaz(Hv) Izlaz (Ho) Težina Pi
ES (m 3 /dan) (kg/dan) Promjer D Max. dimenzije a x b Visina Visina (mm) Visina (mm) Kg W
5K 3-5 0,60 0,24 1320 - 2020 1350 1270 160 60
8K 6-10 1,20 0,48 1480 1500 x 1500 2020 1350 1270 260 80
15K 11-17 2,25 0,90 1700 1740 x 1740 2800 2100 2020 450 100
20K 18-25 3,00 1,20 1945 2000 x 2000 2810 2100 2020 700 120

Napomena : Ukoliko je UPOV opremljen opremom za doziranje kemikalija(flokulanata), omogućeno je smanjenje izlaznih vrijednosti, pogotovo vrijednosti za P.

Instalacija uređaja za obradu otpadne vode

UPOV se instalira na betonsku nosivu ploču (nema potrebe za zasipavanjem betona oko spremnika), spaja se na ulazni i izlazni cjevovod, te se vrši spajanje UPOV-a i kompresora za proizvodnju zraka koji se nalazi izvan UPOV-a. Na ovaj način se produžuje vijek trajanja kompresora, jer su uvjeti unutar UPOV-a jako agresivni. Uređaj za obradu otpadne vode dolazi spreman za rad, nisu potrebni elektro radovi osim spajanje kompresora na izvor napona. Puštanje u rad se vrši od strane dobavljača ili od ovlaštene servisne firme.

Na osnovu svojih dimenzija i težina uređaji veličine 5 i 8 ES se mogu transportirati auto prikolicom te se mogu postaviti na predviđeno mjesto bez upotrebe krana. UPOV je opremljen izoliranim poklopcem na zaključavanje po kojem se može hodati 980x870 mm (standardna oprema).

Garancija

Tehnologija za obradu otpadne vode (UPOV)-24 mjeseca, plastični spremnik- 5 godina. ASIO,spol. s r.o. posjeduje ISO 9001:2000 certifikate. Uređaji za obradu otpadne tipa AS-VARIOcomp su napravljeni u skladu sa najnovijim Europskim standardima.

Statički proračun

Struktura spremnika je dizajnirana upotrebom metode proračuna krajnjih elemenata, uz pomoć programa za izračun NEXIS, radni vijek 25 godina.

Prodajni i servisni centri

Detaljnije informacije o proizvodima i uslugama se mogu dobiti u prodajnim i servisnim centrima, od naših predstavnika ili izravno iz odjela prodaje ASIO, spol. s r.o.

Dokumentacija

Zajedno sa računom kupac će dobiti dokumentaciju za ugradnju. Također kupac će dobiti jamstveni list te preostalu dokumentaciju koja se odnosi na rad UPOV-a(operativni dnevnik, uputa za uporabu i održavanje).

Usluge i proizvodi koji se isporučuju na zahtjev

  1. Možemo napraviti studiju izvedivosti projekta
  2. Možemo pripremiti projektnu dokumentaciju, uključujući konsultacije za nadležnim institucijama
  3. Izlaz iz UPOV-a možemo usmjeriti u bilo kojem smjeru, besplatno na zahtjev kupca.
  4. Kutiju za smještaj kompresora
  5. Mogućnost promjene dimenzija na zahtjev (posebno visina poklopca)
  6. Mogućnost isporuke spremnika sa duplom stjenkom (ugradnja kod visokih podzemnih voda)
  7. Mogućnost isporuke nosača bio mase za povećanje učinkovitosti aktivacijskog dijela („K“ tip), mogućnost naknadne ugradnje.
  8. Mogućnost odabira boje poklopca