AS-VARIOcomp N (30 - 300 ES)

Linija postrojenja projektirana za obradu sanitarno fekalne vode. AS-VARIO comp N je linija UPOV dizajnirana za volumno opterećenje između 30-300 ES. Tehnološka rješenja za ova postrojenja se temelji se na stabilnom i pouzdanom radu s minimalnom potrošnjom energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese koji su provjereni u našoj dugogodišnjoj praksi…

Linija postrojenja projektirana za obradu sanitarno fekalne vode. AS-VARIOcomp N je linija UPOV dizajnirana za volumno opterećenje između 30-300 ES. Tehnološka rješenja za ova postrojenja se temelje na stabilnom i pouzdanom radu s minimalnom potrošnjom energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese koji su provjereni u našoj dugogodišnjoj praksi.

Prednosti VARIOcomp N uređaja:

  • niski operativni troškovi,
  • dostava je potpuna (sve je uključeno u cijenu),
  • zaključavanja poklopca,
  • uređaji su pouzdani i jednostavni za rukovanje,
  • pružamo stručnu podršku i usluge održavanje u cijeloj zemlji,
  • mogućnost jednostavne rekonstrukcije uređaja u  tip AS-VARIOcomp ULTRA umetanjem membranskog modula.

Opis AS-VARIOcomp N uređaja:

AS-VARIOcomp N
Otpadnih voda dotiče gravitacijski na UPOV i nije potrebna izgradnja prepumpne stanice.

AS-VARIOcomp N / PUMP
UPOV je dizajniran za mjesta gdje je potrebno prepumpavanje otpadne vode, zbog visinske razlike potrebno je prepumpavanje otpadne vode u UPOV.

Primjena:

AS-VARIOcomp N - biološko pročišćavanje otpadnih voda (u daljnjem tekstu se spominje kao UPOV) nastavlja se na provjerenu liniju UPOV-a poznatu pod trgovačkim imenom AS-VARIOcomp V. Promjene se temelje na osnovu Europske norme EN 12255, dijelovi 1 -16. UPOV je dizajniran za pročišćavanje otpadnih voda trgovačkih objekata, hotela, poslovnih, stambenih jedinica i dijelova naselja.
Prednost UPOV je jednostavna prilagodba lokalnim uvjetima i jednostavna tehnologija ugradnje. UPOV većih dimenzija može biti izgrađen od kombinacije osnovnih linija (npr. UPOV za 200 PE se sastoji od dva uređaja za pročišćavanje 100 PE).

Opis radova:

- UPOV mora biti instaliran na armirano-betonsku temeljnu ploču.
- UPOV mora biti ugrađen u beton, uključujući gornju betonsku ploču
- Priključci ulazne i izlazne cijevi moraju biti sa fleksibilnim koljenima.

- Puhalo je instalirano u zasebnom plastičnom kućištu koje je dio isporuke. Plastično kućište puhala može biti instaliran unutar UPOV, ili bolje izvan nje.

- Upravljačka elektro-jedinica može biti smještena u plastičnom kućištu koje mora biti zaključano. Plastično kućište može biti smješteno u blizini UPOV-a ili na zidu najbliže zgrade (skladište ili garaža) i međusobno povezano sa puhalom sa minimalnom dimenzijom cijevi DN 100.

Opis rada UPOV

AS-VARIOcomp N
Otpadna voda ulazi u primarni taložnik UPOV, koja istovremeno služi kao spremnik za višak mulja. Taložive i plutajuće čestice se zadržavaju u ovom dijelu. U aktivacijskom dijelu UPOV otpadna voda nakon mehaničkog pret-tretmana dolazi na biološku obradu. U sekundarnom taložniku UPUV dolazi do razdvajanja flokula aktivnog mulja i pročišćene vode koja se ispumpava prema recipijentu. Istaloženi mulj iz sekundarnog taložnika se vraća u aktivacijski dio UPOV. Tijekom vremena se nastali višak mulja iz aktivacijskog dijela prepumpava u primarni taložnik.

AS-VARIOcomp N/P
Za razliku od AS-VARIOcomp tipa N, UPOV N/P je opremljen sa opremom za doziranje kemikalija za redukciju fosfora u otpadnoj vodi. Oprema za doziranje može biti instalirana unutar UPOV bez većih modifikacija na uređaju.

Za razliku od osnovnog AS-VARIOcomp N tipa, UPOV sadrži ugrađeno prepumpno okno koje je opremljeno sa pumpom za mulj i držačem za košaru. Otpadna voda se pumpa izravno u aktivacijski dio UPOV.

Primjeri crteža sa dimenzijama

AS-VARIOcomp 80 N
AS-VARIOcomp 80 N/PUMP

Tablica sa dimenzijama AS-VARIOcomp N

Tip Količina Q BPK5 Dužina x Širina x Visina
L x B x H
(mm)
Visina (mm)
ulaz Hv / izlaz Ho
Težina
(kg)
Instalirana snaga
(kW)
ES (m 3 /dan) (kg/dan) N N/PUMP N N/PUMP N N/PUMP
30N 25-35 4,5 1,8 2000 x 2160 x 2830 2200/2050 min.1100/2050 1250 1320 0,55 1,2
40N 36-45 6,0 2,4 3000 x 2160 x 2830 2200/2050 min.1100/2050 1400 1470 0,55 1,2
50N 46-55 7,5 3,0 4000 x 2160 x 2830 2200/2050 min.1100/2050 1750 1820 0,75 1,4
60N 56-70 9,0 3,6 4000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 1900 1970 0,90 1,6
80N 71-90 12,0 4,8 5000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 2200 2270 0,90 1,6
100N 91-110 15,0 6,0 6000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 2450 2520 1,25 2,0
125N 111-135 19,0 7,5 7000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 2700 2770 1,25 2,0
150N 136-155 22,5 9,0 8000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 2950 3020 1,25 2,0

Tablica sa zajamčenim izlaznim vrijednostima

Garantiramo vrijednosti na izlazu iz UPOV - AS-VARIOcomp N ukoliko je ugradnja i montaža napravljena na pravilan način. Za UPOV - AS-VARIOcomp N / P, i AS-VARIOcomp N / PUMPA / P također možemo jamčiti izlazne koncentracije fosfora P uk = 2 mg/l.

Oznaka "P" vrijednosti "M"vrijednosti
BPK 5 (mg/l) 25 60
KPK (mg/l) 100 150
ST (mg/l) 30 60

ZA DETALJNIJE INFORMACIJE, ZATRAŽITE PROJEKTNU I INSTALACIJSKU DOKUMENTACIJU!

Odabrane reference

AS-VARIOcomp 30N/PUMP, lokacija: Vír, CZ
AS-VARIOcomp 50N/PUMP, lokacija: Ostrava-Antošovice, CZ
AS-VARIOcomp 80N, lokacija: Neslovice, CZ
AS-VARIOcomp 80N, lokacija: Olomučany, CZ
AS-VARIOcomp 200N, lokacija: Damníkov, CZ
AS-VARIOcomp 250N, lokacija: Podlesí (Ústí nad Orlicí), CZ