BIOLOŠKI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AS-HSBR (60-300 ES)

AS-HSBR je biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (u daljem tekstu UPOV) i predstavlja opseg proizvoda koji su se odlično pokazali u praksi još od 1993. Zbog našeg dugogodišnjeg iskustva u mogućnosti smo ponuditi visok profesionalni standard u sferi faze projektiranja, implementacije i proizvodnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda po principu “ključ u ruke”…

AS-HSBR je biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (u daljem tekstu UPOV) i predstavlja opseg proizvoda koji su se odlično pokazali u praksi još od 1993. Zbog našeg dugogodišnjeg iskustva u mogućnosti smo ponuditi visok profesionalni standard u sferi faze projektiranja, implementacije i proizvodnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda po principu “ključ u ruke”.

Ovaj tip UPOV-a namijenjen je za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava, apartmanskih i hotelskih objekata te objekata slične namjene. Prednost ovog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je sposobnosti lakog prilagođavanja lokalnim uvjetima te mogućnosti upravljanja uređajem u rasponu kapaciteta od 50 do 110%. Na osnovu nestandardnih zahtjeva projektirali smo UPOV koji se može nositi sa zahtjevima za uklanjanje NH4, Ntotal i P.

AS-HSBR linija proizvoda je namijenjena za pročišćavanje sanitarno fekalnih otpadnih voda kapaciteta od 51 do 300 ES (ekvivalent stanovnika). Tehnološka rješenja uređaja temelje se na stabilnom i pouzdanom radu uz minimalnu potrošnju energije. Tehnologija UPOV-a koristi aerobne biološke procese koji su dokazani kroz dugogodišnju praksu.

Prednosti

 • Kompletna isporuka (sve je uključeno u cijenu)
 • Niski troškovi rada i potrošnje energije
 • Visoka prilagodljivost
 • Visoka pouzdanost u radu
 • Izolirani poklopac na inox šarkama sa mogućnošću zaključavanja
 • Jednostavno održavanje uređaja
 • Zahvaljujući inovativnoj konstrukciji SBR reaktora i tehnološkim rješenjima na izdvajanju vode osigurava se akumulacija za novu ulaznu otpadnu vodu
 • Jednostavne radne postavke, mogućnost rada sa pola kapaciteta
 • Korisnička podrška i servisiranje

Opis procesa, tipovi uređaja

AS–HSBR

Otpadna voda ulazi u primarni taložnik, koji istovremeno služi kao spremnik za višak mulja. U spremniku se zadržavaju plutajuće i sedimentacijske nečistoće te se podvrgavaju anaerobnoj razgradnji. Prethodno tretirana otpadna voda ulazi u odjeljak za aktivaciju gdje se odvijaju sve faze ciklusa pročišćavanja: faza aeracije, faza aktivnog taloženja mulja, odvajanja čiste vode i na kraju razdvajanje pročišćene vode od viška mulja.

AS–HSBR PROFI

U usporedbi sa osnovnim tipom, linija AS-HSBR PROFI dodatno je opremljena sondom kisika sa automatskom kontrolom kisika u dijelu aktivacije, pumpom za mulj za unutarnju recirkulaciju u razdoblju niskog opterećenja, mjerenja radnih sati puhala i mjerenja protoka pročišćene otpadne vode, sustavom za daljinsko praćenje i sustavom dojave kvarova putem SMS-a i web aplikacije.

AS–HSBR P

Opremljen je opremom za precipitaciju fosfora. Zbog ovog dodatnog procesa uređaj osigurava koncentraciju fosfora na izlazu Ptotal = 2 mg/l.

AS–HSBR PUMP

Za razliku od osnovnog tipa, AS-HSBR PUMP sadrži ugrađeno prepumpno okno koje je opremljeno sa pumpom za mulj te rešetkastu košaru za mehanički pred-tretman. U odnosu na osnovni tip, ova linija uređaja je duža za jedan metar (maksimalno do veličine 125 ES). Ulazna cijev može biti smještena niže nego cijev kod osnovnog tipa.

AS–HSBR DENITRI

Ovaj tip uređaj dodatno je opremljen dijelom za denitrifikaciju otpadnih voda.

AS-HSBR verzija

AS-HSBR DENITRI verzija

Otpadna voda ulazi u primarni taložnik, koji istovremeno služi kao spremnik za višak mulja. U spremniku se zadržavaju plutajuće i sedimentacijske nečistoće te se podvrgavaju anaerobnoj razgradnji. Nakon primarne obrade otpadna voda gravitacijski odlazi u denitirfikacijski odjeljak/spremnik. Unutar denitrifikacijskog spremnika sa nalazi mješavina otpadne vode i aktivnog mulja gdje se pod anoksičnim uvjetima odvijaju procesi denitrifikacije, to jest redukcija nitrata koji se nalaze u vodi do plinovitog dušika. Na ovaj način AS-HSBR DENITRI uređaj osigurava ne samo smanjenje amonijaka već i ukupni sadržaj dušika u otpadnim vodama. Sadržaj denitrifikacijskog spremnika je kontinuirano miješan pomoću aeracijskih elemenata za proizvodnju velikih mjehurića (AS-HSBR DENITRI 60 ÷ 150 ES).

Za AS-HSBR DENITRI kapaciteta 200 – 300 ES, za miješanje sadržaja denitrifikacijskog spremnika koristi se propelerska miješalica. Iz denitrifikacijskog spremnika tretirana voda se gravitacijski preljeva u aktivacijski odjeljak SBR (šaržni biološki reaktor). U odjeljku aktivacije SBR reaktora šaržni procesi se odvijaju sljedećim redoslijedom: aerobni biološki tretman otpadne vode gdje se vrši intenzivna aeracija, sedimentacija aktiviranog mulja i izdvajanje pročišćene vode te završno izdvajanje pročišćene vod (pomoću umpe).

AS-HSBR/R verzija

Samonoseća izvedba se koristi za ugradnju na mjestima sa visokim podzemnim vodama gdje se spremnik ugrađuje djelomično nadzemno i djelomično podzemno (pola spremnika se nalazi u zemlji).

AS-HSBR/R prednosti

 • Brzo postavljanje uređaja bez potrebe za izlijevanjem betona oko spremnika
 • Smanjenje zemljanih radova, a time i ušteda kod troškova izgradnje
 • Uporaba plastičnih spremnika čak i u područjima sa višom razinom podzemnih voda
 • Kompaktne konstrukcije spremnika za UPOV veličine do 150 ES (do 100 ES za DENTRI verziju)