Obrada otpadne vode u kontejnerskoj izvedbi za 80-350ES

AS-ISO MBR linija za pročišćavanje otpadnih voda namijenjena je za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Za pročišćavanje komunalne vode se koristi aerobni tretman obrade otpadne vode dok se za uklanjanje/razdvajanje smjese aktivnog mulja i pročišćene vode koristi membranska tehnologija. Uređaji se optimiziraju na način da se dobije izlazna voda visoke kvalitete koja se može ponovno koristiti kao tehnološka voda…

AS-ISO MBR linija za pročišćavanje otpadnih voda namijenjena je za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Za pročišćavanje komunalne vode se koristi aerobni tretman obrade otpadne vode dok se za uklanjanje/razdvajanje smjese aktivnog mulja i pročišćene vode koristi membranska tehnologija. Uređaji se optimiziraju na način da se dobije izlazna voda visoke kvalitete koja se može ponovno koristiti kao tehnološka voda.

Prednosti:

  • Obrađena voda se može koristiti kao tehnološka voda
  • Kompletna tehnologija za aerobnu obradu otpadne vode, uključujući operativni dio je uključena u cijenu
  • Objekt je izoliran i može se zaključati
  • Korisniku nudimo podršku i uslugu održavanje
  • Potrebni minimalni građevinski radovi
  • Pouzdanost i jednostavno rukovanje
  • Objekt je nadzeman i samostojeći
  • Mogućnost kemijskog čišćenja membrane na licu mjesta

Opis tehnologije

Otpadna voda se prepumpava na mehanički pred-tretman u odjeljak (A), gdje se uklanjaju plivajuće i taložive čestice sa promjerom većim od 1 mm. Čestice izdvojene na ovaj način se transportiraju pomoću kamion cisterne na mjesto predviđeno za skupljanje otpada ovakve vrste. Nakon mehaničkog pred-tretmana otpadna voda gravitacijski odlazi u aktivacijski dio (B), gdje se uklanjanje nečistoća vrši biološkim putem, pod djelovanjem aerobnih i anaerobnih uvjeta. Ukoliko je potrebno ovaj dio se može koristiti kao akumulacijski spremnik. Iz aktivacijskog dijela (B) voda se prepumpava u aktivacijski dio (C) u kojem je instaliran modul za ultra-filtraciju (D). Aktivacijski dio (C) je projektiran za istovremeno pročišćavanje otpadne vode biološkim tretmanom i tretmanom na ultra-filtracijskom modulu. U uređaju se nalaze aeratori za proizvodnju finih mjehurića zraka za opskrbu spremnika kisikom dok se u odjeljku (C) oni također koriste i za čišćenje membranskog modula.

Kontejner_COV_popis_technologie

Montaža postrojenja za obradu

Postrojenje za obradu otpadne vode se instalira na betonsku podlogu sa pripremljenim cijevnim priključcima. Osim priključka na električnu mrežu i eventualno kontrolne opreme u prepumpnoj stanici (plovci u prepumpnoj stanici) postrojenje ne zahtijeva radove na električnim instalacijama. Postrojenje za obradu otpadnih voda se stavlja u pogon od strane dobavljača ili ovlaštenog izvođača radova. S obzirom na ugradnju tehnologije u ISO kontejner, postrojenja su prenosiva kamionom/brodom. Otvori za cijevi i za ventilacijski sustav se moraju izrezati iz zidova ISO kontejnera.

Održavanje

Održavanje vrši obučeni i ovlašteni servis. Održavanje membrana i podešavanje izvlačenja viška mulja se odvija po potrebi, u skladu sa operativnim pravilima, od strane operatera obučenog za rad na UPOV. U pravilu se membrane čiste i zamjenjuju svakih 6 mjeseci.

Garancija

UPOV tehnologija - 24 mjeseca; tankovi - 5 godina.

Dokumentacija

Zajedno sa kupoprodajnim ugovorom, kupac će dobiti operativnu i instalacijsku dokumentaciju. Također kupac će dobiti preostalu dokumentaciju o UPOV sa garancijskim listom (Dnevnik rada, Upute za rad i Operativna pravila).