AS-VARIOcomp K ULTRA

Uređaji za obradu otpadne vode su projektirani za tretman sanitarno-fekalnih otpadnih voda objekata veličine 3-25ES. Uređaji su opremljeni membranskom tehnologijom koja je u mogućnosti ukloniti većinu virusa i bakterije iz otpadne vode. Izlazna voda se može usporediti sa oborinskom vodom i može se upotrebljavati za navodnjavanje ili kao tehnološka voda u domaćinstvu…

Uređaji za obradu otpadne vode su projektirani za tretman sanitarno-fekalnih otpadnih voda objekata veličine 3-25ES. Uređaji su opremljeni membranskom tehnologijom koja je u mogućnosti ukloniti većinu virusa i bakterije iz otpadne vode. Izlazna voda se može usporediti sa oborinskom vodom i može se upotrebljavati za navodnjavanje ili kao tehnološka voda u domaćinstvu.

Prednosti AS-VARIOcomp K ULTRA uređaja:

• uređaji su certificirani sukladno EU regulativama,
• niski operativni troškovi,
• dostava je potpuna (sve je uključeno u cijenu, uključujući i poklopac),
• izolirani poklopci na zaključavanje,
• uređaji su pouzdani i jednostavni za rukovanje,
• pružamo stručnu podršku i uslugu održavanja u cijeloj zemlji,
• mogućnost jednostavne rekonstrukcije klasičnog uređaja u  tip AS-VARIOcomp ULTRA umetanjem membranskog modula,
• upotrebom tipa ULTRA, tretirana voda se može koristiti kao tehnološka voda.

Tehnološki opis rada

Popis technologie

Legenda:
A - Primarni taložnik i spremnik za mulj
B - Membranski modul
C - Aktivacijski odjeljak
D - Prihvatni odjeljci
E - Sekundarni taložnik
F - Mamut pumpa (zračna pumpa)

Otpadna voda ulazi u primarni taložnik (A)-početni dio UPOV-a u kojem se odvajaju krute tvari od tekućina. Sve razgradive krute tvari isplivavaju na površinu ili se talože na dnu primarnog taložnika u  kojem započinje proces njihove anaerobne razgradnje. Nakon mehaničkog tretmana u primarnom taložniku otpadna voda ulazi u aktivacijski dio (C) kroz preljevnu cijev. Aktivacijski dio (C) služi za biološku obradu otpadne vode. U aktivacijskom dijelu se nalazi membranski modul (B). Opskrba aktivacijskog dijela kisikom se odvija kroz aeracijske elemente postavljene na dnu spremnika koji također vrše i čišćenje membrana. Vakum pumpa koja je smještena iznad membranskog modula omogućuje prolaz vode kroz membrane, a samim time i njeno prepumpavanje prema recipijentu. Prednost ove izvedbe je što su prihvatni kapaciteti (D) omogućeni kroz cijeli UPOV-a, osiguravajući na taj način skladištenje ili ukoliko je potrebno izlaz viška vode iz uređaja za obradu otpadne vode. Višak aktivnog stabiliziranog mulja se pomoću mamut/zračne pumpe prepumpava u primarni taložnik koji ujedno služi i kao spremnik za mulj. U slučaju začepljenja pora na membranama ili kvara na vakum pumpi pročišćena voda iz aktivacijskog odjeljka odlazi u vertikalni sekundarni taložnik (E) te dalje prema izlazu.

Uređaj za obradu otpadne vode-održavanje

Održavanje vrši ovlašteni servisni centar. Održavanje membrana i podešavanje izvlačenja viška mulja se provodi periodično, sukladno dogovorenim terminima, obično polugodišnje ili godišnje. Membranski modul se zamjenjuje novom ili repariranom jedinicom. Tijekom ovih aktivnosti se vrši procjena količine te izvlačenja viška mulja. Za detaljnije informacije pogledati Projektnu i Instalacijsku dokumentaciju.

Tip Količina Q BPK5 UPOV dimenzije (mm) Ulaz (Hv) Izlaz (Ho) Težina Pi
ES (m 3 /dan) (kg/dan) Promjer D Max. dimenzije a x b Visina Visina (mm) Visina (mm) Kg W
5K 3-5 0,60 0,24 1320 - 2020 1350 1270 195 150
8K 6-10 1,20 0,48 1485 1500 x 1500 2020 1350 1270 275 170
15K 11-17 2,25 0,90 1700 1740 x 1740 2800 2100 2020 480 390
20K 18-25 3,00 1,20 1945 2000 x 2000 2810 2100 2020 730 400
Parametri KPK
mg/l
BPK5
mg/l
ST
mg/l
Ukupne kolif. bakt.
cfu/100ml
Salmonella
cfu/100ml
Value 40/70 5/10 3/6 < 250 0

Napomena: membranski moduli se mogu isporučiti i za već postavljene uređaje tipa AS-VARIOcomp K i N.

Instalacija uređaja za obradu otpadne vode

UPOV se instalira na betonsku nosivu ploču (nema potrebe za zasipavanjem betona oko spremnika), spaja se na ulazni i izlazni cjevovod, te se vrši spajanje UPOV-a i kompresora za proizvodnju zraka koji se nalazi izvan UPOV-a. Na ovaj način se produžuje vijek trajanja kompresora, jer su uvjeti unutar UPOV-a jako agresivni. Uređaj za obradu otpadne vode dolazi spreman za rad, nisu potrebni elektro radovi osim spajanje kompresora na izvor napona. Puštanje u rad se vrši od strane dobavljača ili od ovlaštene servisne firme.

Na osnovu svojih dimenzija i težina uređaji veličine 5 i 8 ES se mogu transportirati auto prikolicom te se mogu postaviti na predviđeno mjesto bez upotrebe krana. UPOV je opremljen izoliranim poklopcem na zaključavanje po kojem se može hodati 980x870 mm (standardna oprema).

Garancija

Tehnologija za obradu otpadne vode (UPOV)-24 mjeseca, plastični spremnik- 5 godina. ASIO,spol. s r.o. posjeduje ISO 9001:2000 certifikate. Uređaji za obradu otpadne tipa AS-VARIOcomp su napravljeni u skladu sa najnovijim Europskim standardima.

Statički proračun

Struktura spremnika je dizajnirana upotrebom metode proračuna krajnjih elemenata, uz pomoć programa za izračun NEXIS, radni vijek 25 godina.

Prodajni i servisni centri

Detaljnije informacije o proizvodima i uslugama se mogu dobiti u prodajnim i servisnim centrima, od naših predstavnika ili izravno iz odjela prodaje ASIO, spol. s r.o.

Dokumentacija

Zajedno sa računom kupac će dobiti dokumentaciju za ugradnja. Također kupac će dobiti jamstveni list te preostalu dokumentaciju koja se odnosi na rad UPOV-a(operativni dnevnik, uputa za uporabu i održavanje).

Usluge i proizvodi koji se isporučuju na zahtjev

  1. Možemo napraviti studiju izvedivosti projekta
  2. Možemo pripremiti projektnu dokumentaciju, uključujući konsultacije za nadležnim institucijama
  3. Izlaz iz UPOV-a možemo usmjeriti u bilo kojem smjeru, besplatno na zahtjev kupca.
  4. Kutiju za smještaj kompresora
  5. Mogućnost promjene dimenzija na zahtjev (posebno visina poklopca)
  6. Mogućnost isporuke spremnika sa duplom stjenkom (ugradnja kod visokih podzemnih voda)
  7. Mogućnost isporuke nosača bio mase za povećanje učinkovitosti aktivacijskog dijela („K“ tip), mogućnost naknadne ugradnje.
  8. Mogućnost odabira boje poklopca