AS-ROJ

AS-ROJ oprema za dizanje je zamišljena kao rotacijski i prijenosni uređaj namijenjen za dizanje i spuštanje tereta u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda ili u drugim vodoopskrbnim i industrijskim postrojenjima…

AS-ROJ oprema za dizanje je zamišljena kao rotacijski i prijenosni uređaj namijenjen za dizanje i spuštanje tereta u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda ili u drugim vodoopskrbnim i industrijskim postrojenjima.

Ova oprema se uglavnom koristi za podizanje pumpi, grube košare, miješalica i druge opreme, do max. težina od 150 kg.

AS-ROJ oprema za dizanje je zamišljena kao rotacijski i prijenosni uređaj namijenjen za dizanje i spuštanje tereta u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda ili u drugim vodoopskrbnim i industrijskim postrojenjima.

Ova oprema se uglavnom koristi za podizanje pumpi, grube košare, miješalica i druge opreme, do max. težina od 150 kg.

Opis opreme

Dizalica se sastoji od fiksnog postolja, prenosive cijevi sa pokretnom rukom na čijem se kraju nalazi remenica za sajlu. Podizanje tereta se vrši pomoću ručnog vitla koje je pričvršćeno na prenosivu cijev.

Postolje je pričvršćeno vijcima za podlogu. Unutar postolja se nalazi plastični tuljak koji omogućuje lakše okretanje krana pod teretom. Za vrijeme kada se oprema ne koristi, preko nje se stavlja zaštita protiv padalina kako bi se spriječilo štetno djelovanje vode i vlage na opremu (sastavni dio isporuke).

Ručna rotacijska kranska dizalica je izrađena od nehrđajućeg čelika 17240 (DIN 1.4301).