AS-TOP WASH

AS-TOP WASH jedinica je projektirana za obradu i pročišćavanje otpadnih voda nastalih tijekom pranja vozila…

AS-TOP WASH jedinica je projektirana za obradu i pročišćavanje otpadnih voda nastalih tijekom pranja vozila. AS-TOP WASH se koristi za kontinuirani rad, upravljanje se vrši senzorima preko upravljačke kontrolne jedinice. Ukoliko nema dovoljno vode u akumulacijskom spremniku za tretiranu/pročišćenu vodu, pumpe u prepumpnom oknu koje prepumpavaju otpadnu vodu prema UPOV-u, se automatski uključuju te automatski pokreću rad UPOV-a. Ukoliko nema otpadne vode u prepumpnom oknu, akumulacijski spremnik se automatski nadopunjuje pitkom vodom iz gradske vodoopskrbne mreže.

Tretirana voda se može upotrijebiti za pranje vozila ili ispuštati u gradsku kanalizaciju ukoliko je to u skladu sa lokalnim uvjetima.

Tehnološki opis rada AS-TOP WASH jedinice

Otpadna voda nakon pranja automobila gravitacijski prolazi kroz kanal sa grubom rešetkom (1) i separacijskim zidom prema taložnicima ( 2,3 ) zadnji segment čini prepumpno okno (4). Taložnice služe za uklanjanje mehaničkih, plutajućih i taloživih čestica iz otpadne vode. Također se vrši i izdvajanje tekućina koje su lakše od vode (ulja).

Unutar prepumpnog okna (4) se nalaze potopne pumpe koje prepumpavaju otpadnu vodu kroz cijevni miješač (7) prema sedimentacijskom reaktoru (9) na daljnju obradu. U cijevnom mješaču (7) se vrši miješanje otpadne vode i kemikalija (8) (kemijska sredstva za koagulaciju i flokulaciju) koje se doziraju automatski pomoću dozirne pumpi. Sredstva za koagulaciju i flokulaciju omogućuju brže izdvajanje (taloženje) čestica iz vode u sedimentacijskom reaktoru na način da se čestice prisutne u otpadnoj vodi povezuju u veće flokule. Istaložene čestice se sa dna reaktora ručno ispuštaju u taložnik (2).

Pročišćena voda iz sedimentacijskog raktora (9) odlazi u akumulacijski spremnik sa vodom koja je prethodno već obrađena(11). Ukoliko je neophodno oprema može biti opremljena sa dodatnim završnim filterom koji omogućuje dodatno pročišćavanje vode prije ulaska u akumulacijski spremnik. Obrađena voda iz akumulacijskog spremnika se koristi u AT- stanici (12).

U slučaju da je akumulacijski spremnik pun (11) voda se iz prepumpnog okna (4) drenira gravitacijski u kanalizacijski sistem ili opcijski preko sorpcijskog filtera (5).

Ukoliko nema dovoljno pročišćene vode u akumulacijskom spremniku (11) ili u prepumpnom oknu (4), akumulacijski spremnik se automatski nadopunjuje sa vodom iz vodoopskrbne mreže.

AS-TOP WASH


AS-TOP WASH – Set
Parametri Jedinica WASH 0.5 WASH 1 WASH 1.5 WASH 2 WASH 2.5 WASH 3
Maksimalni protok mł / h 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Preporučeni protok mł / h 0.33 0.65 0.98 1.30 1.63 1.95
Dnevni protok mł / dan 1.5 3 4.5 6 7.5 9
Zahtjev za operativnim objektom (dimenzije) m 3.1 x 1.3 3.7 x 1.7 4.1 x 2.1 4.3 x 2.3 4.8 x 2.5 5 x 2.6
Instalirana snaga kW 3.07* 3.07* 3.07* 3.07* 3.07* 3.07*

*incl. a self-suctioning pump and AT station


Ulazni parametri u AS-TOP jedinicu
Mineralna ulja mg/l 800-1,500
Suspendirane tvari mg/l 300-2,000

Izlazne vrijednosti iz AS-TOP jedinice
Mineralna ulja mg/l do 5
Suspendirane tvari mg/l do 20