AS-FAKU

Masnoće u kanalizacijskom sistemu uzrokuju probleme, mehaničke- utječe na zaštopavanje cjevovoda, te higijenske- izazivaju neugodne mirise. Također izazivaju probleme u cijelom procesu obrade otpadne vode, utječu i na sedimenatcijska svojstva mulja, a samim time utiču i na kvalitetu izlaznih parametara…

Masnoće u kanalizacijskom sistemu uzrokuju probleme, mehaničke- utječe na zaštopavanje cjevovoda, te higijenske- izazivaju neugodne mirise. Također izazivaju probleme u cijelom procesu obrade otpadne vode, utječu i na sedimenatcijska svojstva mulja, a samim time utiču i na kvalitetu izlaznih parametara.

Mastolovi se koriste za taloženja i hvatanje masnoća koje se nalaze u otpadnim vodama iz kuhinje, prehrambena industrije, pogona za preradu mesa , u cilju zaštite kanalizacijskih sustava i njihove opremu od zaštopavanja.

ASIO, spol. s r.o. koristi mnoge vrste navedenih uređaja. Izbor optimalnog uređaja ovisi o vrsti masnoće, količini masnoće, protoka otpadne vode, itd. Na primjer, za male količine mogu se koristiti jednostavniji uređaji koji obično nude niže učinkovitost te obrnuto, za veće količine, uređaje sa većom učinkovitošću, koji ujedno predstavlja i složeniju tehnologiju i dizajn. Mastolovi su dizajnirani u skladu sa ČSN EN 1825-1 standardima, u sljedećim verzijama na temelju vrste materijala - polipropilen, polietilen i od nehrđajućeg čelika. Mastolovi nose oznaku "CE" simbol sukladnosti.

Tipovi i dizajna mastolova:

  • AS-FAKU ER / FR - pravokutni, projektirani da budu ukopani u zemlju
  • AS-FAKU FR - pravokutni, projektirani za kao samonosivi, ugradnja u prostoriji
  • AS-FAKU EO / PB - cilindrični, sa dvostrukom stijenkom, ugradnja u zemlju
  • AS-FAKU EO / PB / SV - cilindrični, sa dvostrukom stijenkom, instalacija u zemlju ispod razine podzemnih voda
  • AS-FAKU Foz / MANUAL - mastolov s mehaničkom opremom za dizanje masti, s opremom za ispiranjem i upravljanje ručno. Mastolov je projektiran za ugradnju u prostoriju
  • AS-FAKU/AUTO - slično prethodnom tipu, ali s potpunom automatskom kontrolom

Ovisno od broja obroka na dan, uređaji se približno mogu specificirati:

do 200....................size NS 2
između 200 - 400 ...........size NS 4
između 400 - 600 ...........size NS 7

AS - FAKU ER / FR

AS-FAKU ER - pravokutni – ugradnaj u zemlju
Mastolovi ER tipa su dizajnirani za ugradnju ispod površine zemlje, spojen na vanjski kanalizacijski sustav. Dizajn im omogućuje postavljanje na betonsku ploču i u slučaju samonosive verzije direktno zasipavanje pijeskom i separiranim šljunkom bez betoniranja, dok god se mastolov ne može pomjerati, ugrađuje se u zelenu površinu gdje nivo podzemnih voda nije visok.

AS-FAKU FR – pravokutni - za samostalnu instalaciju u prostoriji
Mastolov tipa FR je dizajniran za slobodno spajanje na kanalizacijski cjevovod u podrumina i podrumskim prostorijama.

Primjer statičkog proračuna- proračun je napravljen za sve tipove i veličine uređaja

Mastolovi za podzemnu ugradnju

Tip Nom. veličina Dimenzije Broj ulaza Ulazna visina Izlazna visina Težina
[NS] D x Š x V [mm] [kom] Hv [mm] (DN) Ho [mm] (DN) [kg]
1 ER 1 1040 x 700 x 1040 1 790 (100) 720 (100) 90
2 ER 2 1360 x 1000 x 1160 1 900 (100) 830 (100) 130
4 ER 4 2660 x 1000 x 1160 2 900 (100) 830 (100) 350
5 ER 5 3160 x 1000 x 1260 2 900 (125) 830 (125) 390
7 ER 7 4160 x 1000 x 1260 2 900 (125) 830 (125) 530
8 ER 8 3160 x 1500 x 1260 2 900 (150) 830 (150) 580
10 ER 10 3660 x 1500 x 1260 2 950 (150) 880 (150) 650
15 ER 15 3660 x 2000 x 1660 2 1170 (200) 1100 (200) 840
20 ER 20 4660 x 2000 x 1660 2 1170 (200) 1100 (200) 950
25 ER 25 5660 x 2000 x 1660 2 1170 (200) 1100 (200) 1100

Mastolov za slobodnu montažu na pod u prostoriji

Tip Nom. veličina Dimenzije Broj ulaza Ulazna visina Izlazna visina Težina
[NS] D x Š x V [mm] [ks] Hv [mm] (DN) Ho [mm] (DN) [kg]
1 FR 1 1040 x 750 x 1040 1 790 (100) 720 (100) 95
2 FR 2 1540 x 750 x 1040 1 820 (100) 750 (100) 135
4 FR 4 3100 x 750 x 1340 2 970 (100) 900 (100) 300
5 FR 5 3300 x 750 x 1340 2 970 (125) 900 (125) 330
7 FR 7 3280 x 1600 x 1340 3 1070 (125) 1000 (125) 480
8 FR 8 3380 x 1600 x 1340 3 1070 (150) 1000 (150) 530
10 FR 10 4000 x 1600 x 1340 3 1070 (150) 1000 (150) 570

AS - FAKU EO / PB SA DVOSTRUKOM STJENKOM DIZAJNIRAN ZA PODZEMNU UGRADNJU IZNAD NIVOA PODZEMNIH VODA


AS-FAKU 4EO/PB

Mastolov sa duplom stjenkom je projektiran za postavljanje u beton na licu mjesta, nakon montaže, plastični skelet služi kao oplata između kojih se usipava beton i orginalni hidroizolacijksi poklopac koji osigurava vodonepropusnost. Mastolov sa duplom stjenkom sadrži neophodna pojačanja, postavljena na plastičnu strukturu ovisno o debljini betonskog sloja.
Nakon instalacije mastolov je vodonepropustan, sukladno zahtjevima ČSN 750905.

Prednosti sistema sa duplom stjenkom:

• Mala težina opreme (transport, montaža),
• Betoniranje na licu mjesta, bez postavljanja oplate i armiranja,
• Pojačanja postavljenja između dvije stjenke,
• 100% zaštita protiv korozije uslijed djelovanja agresivnih podzemnih voda,
• 100% vodo nepropusnost,
• Statički proračun ovisno od mjesta ugradnje (mastolovi su obični dizajnirani za statičko opterećenje pri dubini ugradnje do 5 m i za prometnice sa srednjim opterećenjem).

Mastolovi …EO/PB za instalaciju iznad nivoa podzemnih voda

Tip Nom. veličina Promjer [mm] Br.
spremnika
DN Visina spremnika Ulazna
visina

Izlazna
visina

Težina Ukupni volumen betona
[NS] D / D1 D2 / D3 [kom] [mm] H [mm] Hv [mm] Ho [mm] [kg] [m 3 ]
1 EO 1 950 / 1254 - 1 100 1090 790 720 95 0,54
2 EO 2 1200 / 1524 - 1 100 1190 790 720 165 0,81
4 EO 4 1600 / 1932 - 1 100 1290 890 820 280 1,41
5 EO 5 1800 / 2132 - 1 125 1290 890 820 390 1,62
7 EO 7 2000 / 2332 - 1 125 1390 990 920 430 1,97
8 EO 8 2100 / 2432 - 1 150 1390 990 920 480 2,08
10 EO 10 1200 / 1532 1904 / 2236 2 150 1390 990 920 180+410 3,02
15 EO 15 1520 / 1852 2180 / 2512 2 200 1540 1090 1020 290+530 4,10
20 EO 20 1760 / 2092 2680 / 3012 2 200 1540 1090 1020 340+610 5,20
25 EO 25 1920 / 2252 2880 / 3212 2 200 1540 1090 1020 390+690 5,70

AS - FAKU EO / PB / SV
Spremnik sa duplom stjenkom za instalaciju ispod nivoa podzemnih voda


AS-FAKU 4EO/PB/SV

Dizajn ovog tipa mastolova kombinira prednosti plastične i betonske strukture. Spremnik sa duplom stjenkom koristi sve prednosti plastičnih spremnika (mala težina, vodo nepropusnost, otpornost prema kemikalijama), dok s druge strane služi i kao kalup u koji će se usipati beton. Nakon usipavanja betona između stjenki omogućene su bolje statičke karakteristike spremnika (mastolovi su obični dizajnirani za statičko opterećenje pri dubini ugradnje do 5 m i za prometnice sa srednjim opterećenjem). Plastični spremnici štite beton od djelovanja agresivnih otpadnih i podzemnih voda.

Napredni dizajn koji kombinira prednosti plastične i betonske strukture te smanjuje pojavu određenih nedostataka:

  • Poroznost betona, ne mogućnost postizanja vodonepropustnosti
  • Korizija n+betonskih spremnika i potreba za stavljanjem izolacijskih materijala
  • Statička limitiranost plastičnih spremnika za ugradnju na visoke dubine i ispod nivoa podzemnih voda

MASTOLOVI …EO/PB/SV ZA INSTALACIJU ISPOD NIVOA PODZEMNIH VODA

Tip Nom. veličina Promjer [mm] Br.
spremnika
DN Visina spremnika

Ulazna
visina

Izlazna
visina

Težina Ukupni volumen betona
[NS] D / D1 D2 / D3 [kom] [mm] H [mm] Hv [mm] Ho [mm] [kg] [m 3 ]
1 EO 1 950 / 1274 - 1 100 1240 940 870 120 0,73
2 EO 2 1200 / 1524 - 1 100 1340 940 870 195 1,09
4 EO 4 1600 / 1932 - 1 100 1440 1040 970 310 1,85
5 EO 5 1800 / 2132 - 1 125 1440 1040 970 440 2,15
7 EO 7 2000 / 2332 - 1 125 1540 1140 1070 510 2,61
8 EO 8 2100 / 2432 - 1 150 1540 1140 1070 570 2,78
10 EO 10 1200 / 1532 1904 / 2236 2 150 1540 1140 1070 230+490 3,67
15 EO 15 1520 / 1852 2180 / 2512 2 200 1690 1240 1170 340+600 4,90
20 EO 20 1760 / 2092 2680 / 3012 2 200 1690 1240 1170 390+700 6,20
25 EO 25 1920 / 2252 2880 / 3212 2 200 1690 1240 1170 460+780 6,90