Automobilska industrija

Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda nastalih u automobilskoj industriji se može koristiti za izdvajanje boja, ljepila, emulzija iz industrijskih otpadnih voda koje nastaju u proizvodnim procesima. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na kemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi…

Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda nastalih u automobilskoj industriji se može koristiti za izdvajanje boja, ljepila, emulzija iz industrijskih otpadnih voda koje nastaju u proizvodnim procesima.

Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na kemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

Prednosti:

 • Zauzima mali prostor
 • Mogućnost ugradnje u neposrednoj blizini proizvodnog pogona
 • Mogućnost odvajanja ljepila i boje usprkos različitim tehnološkim procesima
 • Mogućnost korištenje postojećih spremnika i cjevovoda
 • Jednostavnost uporabe
 • Nakon tretmana nema naknada i troškova za ispuštanje vode
 • Minimalni operativni troškovi
 • Povratak investicije u periodu od 1-3 godina

Primjena u slijedećim granama industrije:

 • papirna
 • drvna
 • ind. namještaja
 • građevinska
 • tekstilna
 • tiskare
 • automobilska

Princip rada postrojenja za obradu otpadne vode AS-ASLI

Otpadna voda koja dolazi kontinuirano iz proizvodnog pogona se homogenizira u akumulacijskom spremniku u kojem se miješanje vrši sporohodnom miješalicom. Homogenizacijom se postiže izjednačavanje kvalitete vode. Homogenizirana otpadna voda se prepumpava kroz cijevni mikser u sedimentacijski reaktor. U cijevnom mikseru se doziraju sredstva za koagulaciju, flokulaciju kao i alkalna sredstva za korekciju pH vrijednosti. Na ovaj način se postiže potrebna pH vrijednost otpadne vode za daljnje odvijanje procesa pročišćavanja, a samim time i pH vrijednost za ispuštanje vode u kanalizacijsku mrežu. Onečišćenja iz otpadne vode se izdvajaju procesom taloženja koje je potpomognuto dodatkom sredstva za koagulaciju.

Na još bolji učinak filtracije i uklanjanja vode iz mulja pomoću filter prese utiče doziranje sredstva za flokulaciju. Otpadna voda tretirana na ovaj način omogućuje daljnju obradu otpadne vode u biološkom reaktoru.

Tehnološka shema:

Automobilska industrija - technološka shema

Legenda

1 Koagulacijski reaktor
2 Egalizacijski spremnik
3 Dehidracija mulja
4 Homogenizacijski spremnik za mulj
5 Korekcija pH vrijednosti
6 Priprema koagulanata
7 Priprema flokulanata


8 Mehanički pred-tretman
9 Cijevni mješač
10 Prihvatni spremnik
11 Kontejner za mulj
12 Pumpe za mulj
13 Filter
14 Spremnik za ugušćivanje
15 Izlaz prema kanalizacijskoj mreži

Selected references

Investitor Lokacija Kapacitet Q (m 3 /dan) Datum ugradnje
Collins & Aikmann Hodonín, CZ 5 2002
VALEO COMPRESSOR Humpolec, CZ 20 2004
VESUVIUS, a.s. Ostrava, CZ 80 2005
TI AUTOMIVE AC Jablonec na Nisou, CZ 40 2006
BARUM CONTINENTAL Otrokovice, CZ 15 2008
VISTEON – AUTOPAL Hluk, CZ 15 2009
HANWHA Frýdek – Místek, CZ 60 2010
Autopal – Visteon Hluk, CZ 25 2010
AMMANN Czech Republic Nové Město nad Metují, CZ 5 2011