Građevinska industrija

Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda koje nastaju u graditeljstvu je u mogućnosti izdvojiti boje, pigmente, vezivna ljepila, mehaničke nečistoće (pijesak) kao i  disperzije (veziva topiva u vodi). Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na kemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi…

Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda koje nastaju u graditeljstvu je u mogućnosti izdvojiti boje, pigmente, vezivna ljepila, mehaničke nečistoće (pijesak) kao i  disperzije (veziva topiva u vodi). Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na kemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

Prednosti:

 • Zauzima mali prostor
 • Mogućnost ugradnje u neposrednoj blizini proizvodnog pogona
 • Mogućnost odvajanja ljepila i boje usprkos različitim tehnološkim procesima
 • Mogućnost korištenje postojećih spremnika i cjevovoda
 • Jednostavnost uporabe
 • Nakon tretmana nema naknada i troškova za ispuštanje vode
 • Minimalni operativni troškovi
 • Povratak investicije u periodu od 1-3 godina

Primjena u slijedećim granama industrije

 • papirna
 • drvna
 • ind. namještaja
 • građevinska
 • tekstilna
 • tiskare
 • automobilska

Princip rada postrojenja za obradu otpadne vode AS-ASLI

Otpadna voda koja dolazi kontinuirano iz proizvodnog pogona se homogenizira u akumulacijskom spremniku u kojem se miješanje vrši sporohodnom miješalicom. Homogenizacijom se postiže izjednačavanje kvalitete vode. Homogenizirana otpadna voda se prepumpava kroz cijevni mikser u sedimentacijski reaktor. U cijevnom mikseru se doziraju sredstva za koagulaciju, flokulaciju kao i alkalna sredstva za korekciju pH vrijednosti. Na ovaj način se postiže potrebna pH vrijednost otpadne vode za daljnje odvijanje procesa pročišćavanja, a samim time i pH vrijednost za ispuštanje vode u kanalizacijsku mrežu. Onečišćenja iz otpadne vode se izdvajaju procesom taloženja koje je potpomognuto dodatkom sredstva za koagulaciju.

Na još bolji učinak filtracije i uklanjanja vode iz mulja pomoću filter prese utiče doziranje sredstva za flokulaciju. Otpadna voda tretirana na ovaj način omogućuje daljnju obradu otpadne vode u biološkom reaktoru.

Technološka shema:

Legenda:

1 Koagulacijski reaktor
2 Egalizacijski spremnik
3 Dehidracija mulja
4 Homogenizacijski spremnik za mulj
5 Korekcija pH vrijednosti
6 Priprema koagulanata
7 Priprema flokulanata
8 Mehanički pred-tretman9 Cijevni mješač
10 Prihvatni spremnik
11 Kontejner za mulj
12 Pumpe za mulj
13 Filter
14 Spremnik za ugušćivanje
15 Izlaz prema kanalizacijskoj mreži

Odabrane refrence

Investitor Lokacija Kapacitet Q (m 3 /dan) Datum ugradnje
KM Beta, a.s. Kyjov, CZ 15 2003
HET, spol. s r.o. Ohníč u Teplic, CZ 10 2004
HET, spol. s r.o. Ohníč u Teplic, CZ 20 2010