Drvna industrija

Tehnologija za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i škrobna ljepila iz industrijskih otpadnih voda drvne industrije. Tehnologija izdvajanja se koristiti za mješovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i ljepila) kao i za otpadne vode zagađene samo jednim onečišćenjem (boje ili ljepila) . Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na kemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi…

Tehnologija za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i škrobna ljepila iz industrijskih otpadnih voda drvne industrije. Tehnologija izdvajanja se koristiti za mješovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i ljepila) kao i za otpadne vode zagađene samo jednim onečišćenjem (boje ili ljepila) .

Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na kemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

Prednosti:

 • Zauzima mali prostor,
 • Mogućnost ugradnje u neposrednoj blizini proizvodnog pogona,
 • Mogućnost odvajanja ljepila i boje usprkos različitim tehnološkim procesima,
 • Mogućnost korištenje postojećih spremnika i cjevovoda,
 • Jednostavnost uporabe,
 • Nakon tretmana nema naknada i troškova za ispuštanje vode,
 • Minimalni operativni troškovi,
 • Povratak investicije u periodu od 1-3 godina.

Primjena u slijedećim granama industrije:

 • papirna
 • drvna
 • ind. namještaja
 • građevinska
 • tekstilna
 • tiskare
 • automobilska

Princip rada postrojenja za obradu otpadne vode AS-ASLI

Otpadna voda koja dolazi kontinuirano iz proizvodnog pogona se homogenizira u akumulacijskom spremniku u kojem se miješanje vrši sporohodnom miješalicom. Homogenizacijom se postiže izjednačavanje kvalitete vode. Homogenizirana otpadna voda se prepumpava kroz cijevni mikser u sedimentacijski reaktor. U cijevnom mikseru se doziraju sredstva za koagulaciju, flotaciju kao i alkalna sredstva za korekciju pH vrijednosti. Na ovaj način se postiže potrebna pH vrijednost otpadne vode za daljnje odvijanje procesa pročišćavanja, a samim time i pH vrijednost za ispuštanje vode u kanalizacijsku mrežu. Onečišćenja iz otpadne vode se izdvajaju procesom taloženja koje je potpomognuto dodatkom sredstva za koagulaciju.

Na još bolji učinak filtracije i uklanjanja 0vode iz mulja pomoću filter prese utiče doziranje sredstva za flokulaciju. Otpadna voda tretirana na ovaj način omogućuje daljnju obradu otpadne vode u biološkom reaktoru.

Technološka shema:

Legenda:

1 Koagulacijski reaktor
2 Egalizacijski spremnik
3 Dehidracija mulja
4 Homogenizacijski spremnik za mulj
5 Korekcija pH vrijednosti
6 Priprema koagulanata
7 Priprema flokulanata
8 Mehanički pred-tretman


9 Cijevni mješač
10 Prihvatni spremnik
11 Kontejner za mulj
12 Pumpe za mulj
13 Filter
14 Spremnik za ugušćivanje
15 Izlaz prema kanalizacijskoj mreži

Odabrane reference

Investitor Lokacija Kapacitet Q (m 3 /dan) Datum ugradnje
AGROP Ptení, CZ 5 2001
KRONODOOR Jihlava, CZ 10 2002
KRONOSPAN Jihlava, CZ 10 2004
JITONA, a.s. IKEA Klatovy, CZ 5 2004