AS-NIDAPLAST

Gradovi u ekspanziji sve se više suočavaju sa problemima drenaže oborinskih voda sa asfalnih površina na periferijama grada. Mali promjeri kanalizacijskih cijevi ili nedovoljan kapacitet prihvatnih kanala i lokalnih recipijenata onemogućuju dovoljno brzu drenažu oborinskih voda. Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava ili radovi na proširenju kanalne mreže su ponekad preskupi ili gotovo nemogući sa tehničke strane gledišta…

Gradovi u ekspanziji sve se više suočavaju sa problemima drenaže oborinskih voda sa asfaltnih površina na periferijama grada. Mali promjeri kanalizacijskih cijevi ili nedovoljan kapacitet prihvatnih kanala i lokalnih recipijenata onemogućuju dovoljno brzu drenažu oborinskih voda potrebnog kapaciteta. Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava ili radovi na proširenju kanalne mreže su ponekad preskupi ili gotovo nemogući sa tehničke strane gledišta.

Glavne prednosti AS-NIDAPLAST sistema:

  • Raspoloživ akumulacijski prostor: 95%
  • Potrebni minimalni građevinski radovi
    - npr. prostor ispod parkirališta se može koristiti
  • Blokovi su male težine
    - jednostavno rukovanje i manipulacija od strane dvije osobe
  • Čvrstoća i otpornost za ugradnju ispod kolnika

Tehnički podaci:
Materijal: PP
Dimenzije: blok 2,400 x 1,200 x 520 mm
Kanal promjer: 20 mm
Težina: 42 kg/m 3
Kapacitet: 95%
Skije volumen: 950 l/m 3

Mehanička svojstva:
Vertikalna nosivost: 400 kN/m 2
Horizontalna nosivost: 20 kN/m 2
Kratkoročno modul: 30-35 kN/m 2
Trenje kut: Minimalna pokriva sloj za korištenje zbijanje strojeva: 0.3 m šljunka s gradacija 16/32
Minimalno sloj debljine za kretanje građevinskih strojeva: 0.25 m zbijenog materijala
Minimalno sloj debljine za parkirališta: 0.5 m
Maksimalna sloj debljine na posebnom tlu težine od 20 kN/m 3 je 1.8 m

Otpornost:
UV: najmanje tri mjeseca
Utjecaj na podzemne vode: neutralni
Otpornost na kiseline: vrlo dobro
Otpornost prema prirodnim utjecajima: vrlo dobro

Dodatne mogućnosti: blokovi se mogu koristiti za smanjenje težine (sloj zemlje kojim se pokivaju strukture) i pri izvedbi različitih podzemnih struktura: