AS-FLOT tehnoligija se može koristiti u slijedećim granama prehrambene industrije:

  • Mesna industrija
  • Pivovare
  • Klaonice stoke
  • Prerada ribe
  • Mljekare
  • Proizvodnja čipsa i sl.
  • Sirane
Potravinářský průmysl

Princip rada AS–FLOT tehnologije temelji se na separacijskim procesima, koji se koriste za izdvajanje dispergiranih čestica (suspendirane tvari, ulja i masnoće) iz otpadne vode. Tijekom procesa flotacije dolazi do interakcije između čestica onečišćenja i finih mjehurića zraka pri čemu nastaje flotacijska pjena koja je lakša od vode te isplivava na površinu. Pjena se sa površine uklanja pomoću zgrtača u prihvatni spremnik. Otpadna voda sadrži specifične čestice organskog porijekla, čije se prisustvo očituje kroz povišene koncentracije KPK, BPK5, suspendirane tvari te ulja i masti. Također jedna od karakteristika otpadne vode iz prehrambene industrije je česta promjena temperature, pogotovo otpadne vode iz mesne industrije. Ovisno o zahtjevanim izlaznim parametrima u mogućnosti smo ponuditi projektiranje, dostavu i montažu opreme ne samo za mehanički pred-tretman već i za biološko pročišćavanje otpadne vode. Biološki tretman otpadne vode je potrebno primjeniti u slučajevima kada se pročišćena voda ispušta u prirodni recipijent. Sanitarno fekalna voda se ne podvrgava tretmanu na flotacijskoj jedinici već se nakon odgovarajućeg mehaničkog pred-tretmana direktno odvodi u UPOV.