Opis opreme

Sustav se sastoji od dozirne opreme i radnog plovka. Nadopunjavanje kemikalija u dozirni uređaj (2) iz spremnika (1) je kontrolirano pomoću plovka (3) kao odgovor na smanjenje količine kemikalija tijekom doziranja. Cijelo doziranje je dizajnirano na način da plovak (6) s vertikalnom kretnjom izbacuje iz spremnika pomoću dozirne cijevi (4) sa podesivom visinom, količinu kemikalija koja odgovara duljini dizanja plovka (7) i veličini plovka (6). Potrebna količina se podešava pomoću odgovarajućeg razrjeđenja kemikalije ili promjenom promjera cijevi (5) i plovka (6).

Proportional Chemical Dosing System

Instalacija opreme

Oprema se sastoji od PP cijevi dužine od oko 600mm promjera DN 125, koja je obično pričvrćena obujmicama za zid, na način da se osigura nesmetan rad valjaka i plovaka te da se omogući odgovarajuća povezanost dozirnog uređaja sa spremnikom za kemikalije.

Primjer opreme za proporcionalno doziranje

Tijekom dana, određeni volumen tretirane vode Q ulazi u postrojenje za tretman voda, koji odgovara sumi vertikalnih kretnji plovaka pozicioniranih na nivou H. Postoji direktni odnos između Q i H. Gore navedeni dizajn opreme, količina potrebne doze kemikalija rezultira od H, dimenzije plovka (6),i koncentracije. Svojom kretnjom plovak (6) izbacuje iz dozirnog uređaja količinu koja odgovara visini H i površini otiska plovka (6). Odgovarajuća doza je onda pod djelovanjem razrjeđivanja. Ako se i odgovarajuća doza ne može postići ni pri najvećoj mogućoj koncentraciji, doza se može povećati upotrebom cijevi većih dimenzija(5) i većeg plovka (6).

Proportional Chemical Dosing System