Proporcionalni dozatori kemikalija

Photo: Proporcionalni dozatori kemikalija

Sistemi za proporcionalno doziranje su dizajnirani za doziranje kemikalija(npr. flokulanata tijekom ostovremene precipitacije fosfata u utpadnim vodama) u postrojenjima koja se susreću sa različitim nivoima vode ovisno od ulazne količine otpadne vode. Oprema se također može postaviti u postojeća postrojenja.

Opis opreme

Sustav se sastoji od dozirne opreme i radnog plovka. Nadopunjavanje kemikalija u dozirni uređaj (2) iz spremnika (1) je kontrolirano pomoću  plovka (3) kao odgovor na smanjenje količine kemikalija tijekom doziranja. Cijelo doziranje je dizajnirano na način da plovak (6) s vertikalnom kretnjom izbacuje iz spremnika pomoću dozirne cijevi (4) sa podesivom visinom, količinu kemikalija koja odgovara duljini dizanja plovka (7) i veličini plovka (6). Potrebna količina se podešava pomoću  odgovarajućeg razrjeđenja kemikalije ili promjenom promjera cijevi (5) i plovka (6).

Instalacija opreme

Oprema se sastoji od PP cijevi dužine od oko 600mm promjera DN 125, koja je obično pričvrćena obujmicama za zid, na način da se osigura nesmetan rad valjaka i plovaka te da se omogući odgovarajuća povezanost dozirnog uređaja sa spremnikom za kemikalije.

Primjer opreme za proporcionalno doziranje

Tijekom dana, određeni volumen tretirane vode Q ulazi u postrojenje za tretman voda, koji odgovara sumi vertikalnih kretnji plovaka pozicioniranih na nivou H. Postoji direktni odnos između Q i H. Gore navedeni dizajn opreme, količina potrebne doze kemikalija rezultira od H, dimenzije plovka (6),i koncentracije. Svojom kretnjom plovak (6) izbacuje iz dozirnog uređaja količinu koja odgovara visini H i površini otiska plovka (6). Odgovarajuća doza je onda pod djelovanjem razrjeđivanja. Ako se i odgovarajuća doza ne može postići ni pri najvećoj mogućoj koncentraciji, doza se može povećati upotrebom cijevi većih dimenzija(5) i većeg plovka (6).