Sprendimai individualiems namams ir daugiabučiams

Individualių namų sanitariniuose sprendimuose patartina atsižvelgti į konkrečias vietines sąlygas – t.y. gyvenamojo būsto charakteristiką, hidrogeologines, morfologines sąlygas, van-dens nutekėjimo į vandens sroves galimybes ir kt. Tuo pačiu galima apgalvoti vystytojo galimybes kalbant apie socialinius aspektus ir papil-domą komfortą. Remiantis tuo, kas išdėstyta aukščiau, trumpalaikiai ar ilgalaikiai sprendimai laikomi tinka-miausiais procesais, atsižvelgiant į išlaidas ir naudojimosi poreikius arba kitais aspektais. Dažnai reikia atsižvelgti į planuojamus vandentiekio ir kanalizacijos sistemų pokyčius norint atlikti konkrečius sprendimus.

Řešení rodinných domů a samostatných objektů

Sprendimai savivaldybėms ir miestams

Dažniausiai tokie sprendimai kyla iš projektuotojo parengtos idėjos, susijusios su miesto bendruoju planu ar upės baseino planu ir pan. Labai dažnai nuotekų valymui naudojamas mechaninis-biologinis valymo įrenginys, kuris kai kuriais atvejais yra prailgintas membranos atskyrimo sekcijomis. Kartais taip pat svarstomas išvalyto ir perdirbto vandens panaudojimas. Todėl mūsų pasiūla yra tiek sukomplektuoti konteineriniai valymo įrenginiai, tiek pavieniai gaminiai valymo įrenginiams, bei kanalizacijos sistemoms (riebalų gaudyklės, lengvų skysčių separatoriai, siurblinės šachtos, matavimo taškai). Kalbant apie anglies pėdsako sumažinimą (elektros suvartojimo mažinimą), praktikoje vis dažniau atsiras ekstensyvūs natūralūs sprendimai, derinami su kelių tipų struktūromis.

Řešení pro komunál – obce a města

Pramoniniai sprendimai

Šiame sektoriuje palaipsniui naudojami procesai, kurių metu susidaro minimalus dumblo kiekis – t. y. membranos, įskaitant ultrafiltravimą ir atvirkštinį osmosą, suteikiančios gali-mybę perdirbti vandenį. Vis dėlto nuolat naudojami ir įprasti procesai, pagrįsti cheminio nusodinimo arba flotacijos metodais. Kalbant apie anglies pėdsako mažinimą, palaipsniui bus praktikuojami net gi ekstensyvūs natūralūs sprendimai, taip pat ir tokie sprendimai, kai nuotekos nebūtinai būtų išleidžiamos (vadinamasis „nulinis skysčio išleidimas“). Nuotekų mažinimo procesai arba nuotekų panaudojimas kaip trąšos (dirvožemio sodrinimas anglimi) ir pan., įskaitant vandens kaupimą ir valymą, lietaus vandenį, jau yra naudojami žemės ūkio reikmėms.

Řešení pro průmysl

Produktai