ASIO siūlo įvairius standartizuotus nuotekų valymo įrenginius, tarp jų ir membraninius, nes-tandartinius mechaninius-biologinius blokus, taip pat plačias augalijos valymo sistemas. Dalį pasiūlos sudaro ir kanalizacijos konstrukcijos arba statiniai, apsaugantys kanalizacijos sistemas nuo žalingų medžiagų išleidimo.

Produktai